2014-07-13 14:24:38
Jag skickade frågor till de större svenska partierna och frågade vad de anser om den diskriminering vi svenskar och andra EU-medborgare är utsatta för av Svenska Spel.
Endast Socialdemokraterna har hittills svarat. Deras svar var:
"Vi anser givetvis att alla svenska medborgare skall ha lika mycket rättigheter. Det fenomenet som uppstod och har varit ett ämne för debatt i media den sista tiden är mer utav systematisk karaktär än politisk sådan. Det är svenska - spel som har gjort någon form av miss och vi är säkra på att de kommer att reparera den."
Jag skickade detta svar till Svenska Spels Facebook-sida och tillade: "Styrelseordförande i Svenska Spel är Anitra Steen (socialdemokrat)!"
Förvånansvärt nog svarade Svenska Spel följande:
”Hej
Vi jobbar med och hitta en lösning på problemet.
Mvh Albin Ks”

Kan man kanske hoppas att de styrande hos Svenska Spel tar sitt förnuft till fånga?


Gunnar
2014-08-18 16:00:37
Det kan kanske vara av intresse att läsa hur Svenska Spel ser på problemet. Så här svarade Lennart Käll, VD för Svenska Spel, på brev jag skickade till Svenska Spels styrelse.

"Tack för ditt mejl ställt till Svenska Spels styrelse, som jag fått i uppgift att besvara.
Först vill jag nämna, att en central del i Svenska Spels uppdrag från staten är att beakta de sociala skyddshänsynen i hela verksamheten. Mer konkret innebär detta, att Svenska Spel hela tiden ska sträva efter att minska de negativa sidorna av spelverksamhet. Det senaste decenniet har den svenska spelmarknaden förändrats kraftigt med ökad konkurrens, nya snabba spelformer och större tillgänglighet genom nya distributionskanaler. Sammantaget har detta medfört att baksidorna av spel blivit mer omfattande.
Svenska Spel är sedan tidigare vid spel över internet skyldigt att kontrollera identiteten hos den som vill spela, t.ex. spelarens ålder och adress, via tillförlitlig tredje man. För att efterleva denna skyldighet registreras kunderna och vi kontrollerar att kunderna finns i SPAR-registret. Detta följer av de villkor som vår tillsynsmyndighet Lotteriinspektionen ställt upp för verksamheten.

Det utökade kravet på registrerat spel till alla spelformer (utom fysiska lotter och spel inne på kasinona) har Svenska Spel själv beslutat. Det följer av vårt uppdrag och innebär att vi mer kraftfullt och konsekvent kan motverka spelets baksidor för i stort sett alla spelformer. Genom registrerat spel kan vi säkerställa att åldersgränsen för spel följs, vi ger kunderna möjlighet att få en överblick av sitt totala spelande och vi kan säkerställa att spelvinster går till rätt person.

Vi vet att de rutiner som vi tillämpar idag innebär att personer utan svensk folkbokföringsadress inte kan spela som förut. Vi kommer framöver att utvärdera våra åtgärder och då försöka hitta andra lösningar för att åstadkomma en säker identitetskontroll även av personer utan svensk folkbokföringsadress.

Du är alltid välkommen att höra av dig till Kundservice på telefon 0770-11 11 11, om du har ytterligare frågor."

Att åstadkomma en säker identitetskontroll även av personer utan svensk folkbokföringsadress!? Kan det vara så svårt? Pass eller nationellt ID-kort brukar godtas som legitimation av alla.
Gunnar
2014-11-05 10:37:27
Svenskaspel ljuger fr.o.m. den 20141030 man kan inte login på sin spelkonto trots att man uppfyller dem krav som dem har. det handlar inte om utlänningar vi är pensionärer som befinner os under vinter tid utomlands med insatta pengar på våra spelkonto. Dem bete sig som att dem är verksamma i den gamla DDR. Tyvärr så är detta och ingen som gör något.
A.C Reslund
2014-11-05 14:24:35
Svenska Spel är ett statligt svenskt bolag som diskriminerar alla som inte har svensk folkbokföringsadress. Nu har det till och med blivit omöjligt att öppna deras hemsida från utlandet! Men misströsta inte. Det är lätt att komma runt det problemet. Skaffa en s.k. VPN tjänst. Då får man en svensk ip adress och Svenska Spels Internetdator tror att du är i Sverige. Nackdelen är att det kostar en slant. 30 - 50 kr/mån är en ganska vanlig avgift.
Gunnar
2014-11-05 17:23:36
Ja, de har stängt ner sidan för spel från utlandet, eftersom attackerna mot sidan fortsätter. Den kommer att öppnas för spel för personer som har spelkort och har sin hemort i Sverige. När kan de inte svara på utan vi får vänta tills de löst det tekniska.
kercaz
2015-02-16 17:42:09
Svenska Spel har svarat på ny fråga om de tänker göra det möjligt att t.ex. lämna in en tips-kupong under besök i Sverige. Svaret är inte det man kunde hoppas på. Det blir fortsatt diskriminering mot oss svenskar som bor i Spanien.
Så här lyder svaret:
"För tillfället har vi inte beslutat om några justeringar som förändrar för svenskar som bor utomlands och vill spela vid besök i Sverige. Anledningen är att vi inte funnit en tillförlitlig lösning som svarar mot de krav vi har från vår uppdragsgivare, nämligen skyldigheten att kontrollera identiteten hos den som vill spela, t.ex. spelarens ålder och adress, via tillförlitlig tredje man, vilket idag sker via kontroll att kunderna finns i SPAR-registret (Statens Personadressregister). Det är enligt vår bedömning det säkraste sättet att göra en tillförlitlig identitetskontroll. I dessa rutiner ingår att vi skickar en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress med uppmaning att kontakta bolaget om denne inte själv registrerat sig som kund.

Sedan tidigare gällde detta krav vid s.k. onlinespel. Under 2014 beslutade Svenska Spel att utöka kraven på registrerat spelande till att omfatta alla spelformer (utom köp av fysiska lotter och spel inne på kasinona), vilket innebär att vi tillämpar samma rutiner för allt registrerat spelande.

Jag har full förståelse för att det kan tyckas orättvist med denna regel om att våra kunder måste vara folkbokförda i Sverige som nu utesluter att du kan spela hos Svenska Spel och vi kommer även i fortsättningen att verka för att lösa frågan."

Svenska Spel fortsätter att diskriminera svenskar och andra EU-medborgare som inte har svensk folkbokföringsadress. Och det på grund av den mycket egendomliga och obegripliga inställningen att inte godta pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polisen i Sverige som godtagbar legitimation.

Kan ordet "SKANDAL" vara passande?
Gunnar
2016-01-28 08:32:04
Kan man inte attackera problemet från ett annat perspektiv. Att staten inför möjlighet för utlandssvenskar att registrera sig i SPAR-registret. Jag menar nästa alla utlandssvenskar (åtminstone pensionärer) tar på något sätt emot post från t.ex myndigheter etc. Även om det är en c/o adress.
Teel
2016-01-28 17:15:21
Teel,
hela problemet beror på att man måste ha en svensk folkbokföringsadress. Och bor man inte i Sverige har man ingen adress och betraktas av Svenska Spel som en suspekt individ trots svenskt medborgarskap, svenskt pass eller nationellt ID-kort och röstberättigad vid riksdagsval. Man får därför inte ett spelkort.

Enligt Svenska Spel är inte ett svenskt pass bra nog för en identifikation!

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.
I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd.
Skatteverket är huvudman för SPAR.

Jag har försökt få Svenska Spel att inse galenskapen, men kört fast. Bra om flera personer hör av sig till Svenska Spel och klagar!
Gunnar
2017-08-28 13:34:09
För att bedriva spelverksamhet/spel om pengar i Spanien behöver man sedan flera år tillbaka bl.a. ha en statlig spansk spellicens vilket Svenska Spel INTE har..

Aktörer som inte har en spansk spellicens tillåts alltså INTE verka i Spanien och internetoperatör & mobiloperatörer IP blockar de spelsajter som inte har en statlig spansk spellicens, det finns även ålders- & betalningsrestriktioner..

Flera EU länder har avreglerat sina spelmonopol och privata & statligt ägda spelbolag konkurrerar på likadana villkor. Spel om pengar i Sverige är en gråzon..

Spel om pengar i Spanien kräver spansk spellicens vilket Svenska Spel saknar
2017-10-16 18:26:37
Jag är svensk medborgare, men sedan några år bosatt i Danmark. Jag kan inte få ett svenskt spelkort och kan därför inte spela på Lotto vid mina månatliga besök i Sverige.
Alla svenskar, som besöker Danmark kan utan problem spela på dansk lotto/tips. Jag har sett många, som har fått utbetalt en vinst i en spelbutik i Danmark.

FANTASTSIKT: Byråkratin i Sverige segrar alltid över de stackars svenska medborgare bosatta i utlandet.

FRÅGA: Är detta inte en sag för den svenska regeringens diskriminerings- ombudsman?? Kan svenska medborgare med svenskt pass och svenskt personnummer behandlas så olika, om man bor i/utanför Sverige?


Torsten
2017-10-17 09:45:08
Svenska Spels ledning har i flera år påstått att de försöker hitta en lösning på problemet.
Är det någon som tror det längre?
Nej verkligheten är att Svenska Spel anser att man kan strunta i gruppen svenska medborgare i utlandet. Vi är ju ”bara” ca 500 000!
Gunnar
2017-10-17 12:04:25
GUNNAR;
Problemet till att du och andra inte kan spela på Svenska Spel är att Spanien IP-blockerar spel om pengar online i alla EU länder p.g.a. SPANIEN HAR EN EGEN SPEL LAGSTIFTNING OCH ALLA SPELOPERATÖRER BETALAR EN LICENS FÖR ATT DRIVA SPEL OM PENGAR!!

För att erbjuda spel om pengar i Spanien krävs att spel operatörer har en SPANSK spellicens vilket Svenska Spel INTE HAR..

Detta är inte ett ärende för diskriminering i Sverige, för ärendet faller under SPANSK LAGSTIFTNING, NI ÄR I SPANIEN.. Bara att gilla läget!

Torsten = och Danmark har en avreglerad spellagstiftning sedan flera år tillbaka..

Spel om pengar i Spanien kräver spansk spellicens vilket Svenska Spel saknar
2017-10-17 12:46:55
Spel om pengar i Sp....:,
du har missat hela frågeställningen!
Det har aldrig varit fråga om att få spela hos Svenska Spel när man är i Spanien.
Problemet är att Svenska Spel diskriminerar oss svenska medborgare när vi är i Sverige och kan få lust att spela på något av Svenska Spels utbud. Triss är ok men inget annat.
Det är alltså inte fråga om att spela från utlandet, t.ex. Spanien, för då bryter man mot Svenska Spels tillstånd. Helt oavsett vad spansk lagstiftning säger om detta.
Hoppas det här lilla inlägget klargör problematiken
Gunnar
2018-09-30 16:49:45
det är fortfarande samma skit med Svenska Spel det gar inte att spela om man inte har en fast adress her i Sverige.
Jag bor i Schweiz och spelar allt jag vill där eller i Tyskland när jag är pa besök ,är inte Sverige ett EU land och far inte en Tysk,Belgare eller en Fransk medborgare spela lotto när de är i Sverige Dra at Helvete med era regler ,ni vågar inte erkänna att det handlar om att ha kontroll över ev vinster som kan flyttas till utlandet eller erkänna att ni samarbetar med Kronofogdemyndigheten och bor ev vinnare utomlands så är det svårt att lägga vantarna på vinsten.
Mehmet
2018-10-01 10:44:49
Lotteriinspektionens svar på fråga från mig den 15 august i år.
”Hej,
Enligt 12 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska en licenshavare registrera den som vill delta i spel. Vem som helst kan registreras för spel. Det är upp till licenshavaren att besluta om reglerna för just den licenshavaren. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla spel så länge inte begränsningen anses vara diskriminerande.

Enligt samma lagrum gäller att för att få registreras för onlinespel måste du vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.”

Så diskrimineringen mot oss utlandsboende fortsätter!


Gunnar
2018-10-05 09:39:10
Alla utlandssvenskar blir diskriminerade; bott 10 år i Norge! Kommer alltid att vara svensk och alltid att betala skatt, som dras automatiskt från pension. SYNNERLIGEN DISKRIMINERANDE!
Pirrelille
2018-10-20 16:59:37
Nu kan de skriva vad fan de vill ,jag tycker att några skulleta saken vidare till EU Domstol ,om vi är nu med i EU då ska vi väl förfan kunna spela lotto eller tippa om vi har en giltig Legitimation .
o förresten så ska jag inte behöva visa legg för att tippa .
Det är bara skit snack om att de skulle ha kontroll över spelmissbruk ,tror tvärtom at ju mer vi spelar desto bätre löner får de .
Läs detta rubrik som jag klistrar in från Expressen.
Jesper Kärrbrink har under sin tid som vd för Svenska spel utvecklat bolaget till en kassako.
I fjol ökade vinsten med 9 procent till 5,2 miljarder.
Men verksamheten har också skördat offer i form av spelmissbruk och mänskliga tragedier.
Svenska spels nytillträdda ordförande Margareta Winberg har varit öppen med sin kritik mot bolagets aggressiva marknadsföring.
Mehmet
2018-11-06 11:06:54
Hej,
Flyttade till Finland efter 40 år i Sverige. Ville spela några rader lotto som jag brukar. Men, till min förvåning blev det tvärstopp och kontakt med svenskaspel ledde enbart till följande svar:" du är folkbokfört utomalands och har inte rätt att spela i Sverige". Är svensk medborgare sedan många år tillbaks och betalat skatt alla år, och är identifierbar med bank-id även idag. Men att spela lotto några rader i veckan verkar inte gå. Att svenskaspel skulle försökt lösa ärendet genom åren utan att lyckas kan bara sammafattas på ett sätt. Kompetensen saknas totalt hos beslutsfattare och ingen anpassningsförmåga kan finnas hos ledning på Svenska Spel. Vi är med full kraft med i EU och samspelar på många områden (klarar ha egna regel tom för snus) men klarar inte att fixa så att vi kan spela lotto inom EUs gränser om folkbokföringsadress ligger i ett annat land. Jag ser inget hinder för att kunna öppna spelande för utlandssvenskar, och om det skulle finnas hinder på vägen idag och den optimistika och positiva andan borde kunna jobba bort sådant hindret. Så har man alltid gjort om man har tankeförmåga. Klarar man inte av det, vad klarar man då?
Tane
2018-12-02 23:11:14
Hej, jag bor också utomlands sedan några år tillbaka och försökte spela i Sverige i somras under semestern, men som alla ovan skriver var det ju tvärstopp... Har skickat frågan till Svenska Spel flera gånger om det ens är tillåtet att utesluta svenska medborgare från att spela men utan att få något svar.... Detta är helt oacceptabelt och måste lösas! Det är inte bara Svenska Spel som utesluter utlandssvenskar genom att konstruera deras system med att kräva helt onödiga villkor, också många Banker gör det med Bank ID också!! (Ej möjligt att skaffa BankID hos Länsförsäkringar om man inte är folkbokförd i Sverige!!)
Erik
2019-01-04 00:54:25
Jag skrev till Lotteriinspektionen som är tillsynsmyndighet över licensefrågor.
De svarade
"Spellagen och lotterilagen reglerar att svenska licenshavare och tillståndshavare får endast sälja spel till personer som är stadigvarigt boende/folkbokförda i Sverige. Är du inte längre boende i Sverige kan du därför inte vara kund hos ett svenskt licensierat företag."

Således "Godag Yx-skaft" När nu tekniken med e-legitimation, BankID har fått fäste överallt kanske det kunde ringa en klocka hos lagstiftarna också. Det duger ju hos de stora Bankerna och Skatteverket och där hanteras ju också dina pengar.
AGM
2019-01-04 09:14:44
Man blir bara förvånad och förbannad när myndigheter klarar av att skicka ett gammalt lagtext och inte kan initiera ett ändringsförslag och genomföra det. Det borde inte spela någon roll var man är boende för att kunna spela några rader lotto eller annat spel. Identiteten av spelaren kan säkras med dagens teknik och allting kan skötas lika smidigt och säkert oavsedd var man befinner sig fysiskt eller om man är boende utomlands. Hur kan myndighter halka efter i tankeförmågan och åtgärder så grovt kan jag inte begripa det minsta.
Tane
2019-01-04 13:16:04
Tane m.fl.,
Senaste info från Svenska Spels kundservice till mig kom i dag med följande text.

”Hej,
Spellagen innehåller krav på att alla som vill delta i spel ska registreras (12 kap 1 §). Detta krav gäller (med vissa undantag) både spel online och hos fysiska ombud. Däremot gäller mycket riktigt spellagens krav på folkbokföring i Sverige endast för onlinespel och inte för spel hos ombud.

Eftersom Svenska Spels båda bolag fortfarande endast har en form av registrering av kunder, som möjliggör för kunden att spela både online och hos ombud, kommer kravet på folkbokföring i Sverige i praktiken att gälla även för spel hos ombud.

Denna lösning utgör inte otillåten diskriminering. EU:s s k tjänstedirektiv (dir 2006/123/EG), som innehåller ett förbud mot diskriminering av tjänstemottagare baserat på nationalitet eller bostadsort, gäller inte för spel om pengar.”


Gunnar
2019-01-04 13:44:30
Att spelförbud kan inte anses vara diskriminering är en definitionsfråga. Ingen text är så ankrat eller hugget i sten och tidsandan och kravet därefter kan ändra både tankegångar och även lagtexter. Det har vi färskt i minnet t ex med invandringsfrågor.
Oavsedd om vi använder ordet diskriminering eller inte är grundproblemet detsamma dvs. att vi inte kan spela trots att vi innehar alla andra rättigheter i samhället. Att fysisk flytt till ett annat land utesluter möjligheten till spelandet känns ytterst gammalmodigt tänkande och följer absolut inte tidsandan med frihet att välja sitt ställe för boende. Till dagens datum har jag inte sett en enda vettig förklaring till varför spelet kan inte tillåta för oss som har valt att bosätta i annat land. Jag anser att förbjudet styrks enbart med löjliga svepskäl som inte visar upp något verkligt hinder för spelandet. Vidare finns alla tekniska lösningar tillgängliga för identitetskontroll etc. Hur har bankvärlden lyckats med detta? Det är bara att följa deras metoder och avskaffa föråldrade lagtexter som fråntar oss självklar rättighet.
Tane
2019-01-04 15:53:57
Tane,
jag håller med dig, men trots att man dunkar pannan blodig (nästan) tycks inget hjälpa.
Man kan tänka sig vilket rabalder det skulle bli i Sverige om en lika stor grupp som vi utlandssvenskar är, ca en halv miljon, skulle undantas rättigheter som resten av befolkningen har.
Gunnar
2019-01-05 12:54:05
Har nyss blivit utlandssvensk och upptäckte precis att jag inte kan logga in hos Svenska Spel längre, och lite googlande förde mig hit. Är tyvärr inte minsta förvånad över det jag läser i denna tråden.

"Svenska Spels ledning har i flera år påstått att de försöker hitta en lösning på problemet.
Är det någon som tror det längre?"
Svar som dessa är kundsupportlingo för "Vi har inget intresse alls av att göra något åt detta, men vi skriver så ändå för att ge sken av att vi bryr oss och hoppas att du ger upp snart".
PTV
2019-01-05 14:51:25
Hej,
Tyvärr måste jag hålla med.
Om dom har försökt lösa problemet så kan vi sammafatta att tröghersfaktor är anmärkningbart hos beslutsfattare och verkställande personal. Att ordet ”inkompetent” ligger närmast sanning om hur ärendet har tagits hand om.
Tane
2019-01-06 00:05:45
@Stefan
Tacksam om du kan hålla oss informerade om ett eventuellt svar du mottar i detta ärende som enligt tidigare utsago skulle åtgärdas. Enligt information från nätet är vi idag 7% av befolkning och då borde vårt ord bli synligt.
tane
2019-01-09 07:31:08
Då har jag fått svar från DO. Det har kommit in tolv anmälningar mot Svenska Spel angående just detta sedan 2014. DO har valt att inte gå vidare med något av dem, besluten har sett ut på tre olika sätt, men alla har samma innebörd.
http://oi66.tinypic.com
http://oi68.tinypic.com
http://oi67.tinypic.com

Stefan
2019-01-09 07:37:55
*Elva anmälningar. Och den första länken kan ni ignorera då den inte har med utlandssvenskar att göra ser jag nu.
Stefan
Expertsvar:2019-02-07 13:10:30

Här kan du läsa Sydkustens artikel om detta och nu har föreningen Svenskar i Världen (SVIV) tagit omedelbar kontakt med svenska myndigheter och lovat granska ärendet 👏🏼

http://sydkusten.es
Sydkusten Red.
2019-02-15 08:36:13
Sluta spela på dessa bluff lotterier, folk verkar helt korkade. Köpa lotter utan att veta hur stor chansen är att vinna.
Av 4 miljoner sålda trisslotter så är det 122 st. vinster över 10.000. Staten lurar bokstavligen den dumma befolkningen.
Det hela är pinsamt.
bob
2019-02-15 10:20:58
Hej,
Gode Bob, ärendet här handlar inte om folkets intelligenskvot utan likaställighetsprincip mellan medborgare. I ett demokratikt samhälle är det tillåtet att vara godtrogen och äventyrshungrig. Att spela några kronor bort i veckan känns inte så farligt, och personligen bryr jag mig inte man klassar mig som korkad för det. Känns att andra bryr sig mer om den definitionen. Men att inte behandla mig med lika villkor i samhällsfrågor bryr jag mig mycket om.
Tane
2019-02-15 12:59:07
Sluta spela på dessa bluff lotterier, folk verkar helt korkade. Köpa lotter utan att veta hur stor chansen är att vinna.
Av 4 miljoner sålda trisslotter så är det 122 st. vinster över 10.000. Staten lurar bokstavligen den dumma befolkningen.
Det hela är pinsamt.
bob
2019-03-12 19:02:30
En sak att de nobbar att utlänningar/svenskar som inte bor i Sverige att delta i spel som enbart spelas i Sverige, men när spelet är Europeiskt anser jag att det går för långt, var själv i Sverige och försökte spela på Eurojackpot som är ett spel som spelas gemensamt i olika Europeiska länder och potten ligger i Europa, inte i Sverige. Är det ett gemensamt Europeiskt spel borde alla som är skrivna innom Europas gränser få spela oberoende i vilket Europeisk land de bor. Detta anser jag diskriminering då det inte är uteslutande ett svenskt spel. Kanske rätta synvinkeln är att atakera från detta håll, kan inte Europeer spela i Sverige på ett gemensamt Europeiskt spel anser jag det diskrimination och Sverige skulle fråntas rätten att vara med i Eurojakpot
Neus
2019-04-22 16:47:17
Hej!

Om jag flyttar utomlands men har atg konto och svenska spelkonto, får jag behålla dem då? Någon som gjort det och Vet?

Glad påsk!
Johnny Flacke
2019-04-22 17:18:12
Johnny Flacke,
du kan lägga dom till dina minnen.
Det första jag personligen märkte när jag hade flyttat till Spanien var att inloggningsmöjligheten på mitt konto hos Svenska Spel var blockerat. Det skedde nästan omgående vid flytten.
Gunnar
2019-08-19 18:33:26
Hola.

Just ” hemkommen” till Spanien efter några veckors semester i Sverige. Har lyckats spela på svenskt stryktips med hjälp av en svensk bokförd kusin som följde med mig och lämnade in tipset med sin legitimation. Är nu, som sagt, tillbaka i Spanien och ser att Svenska Spel fortfarande blockerar mitt konto. Skulle gärna vilja fortsätta att spela på svenskt stryktips under hösten, från Spanien, men vet inte riktigt hur.

Por favor, några förslag .....???

Anders.

Anders
2019-08-19 19:45:15
Din kusin i Sverige!
Gunnar
2019-08-19 20:23:37
Tack Gunnar.

Även om det är en väldigt reko kusin så vill jag inte ” störa” honom mer med mitt tippande så jag vet inte om jag vågar satsa på din lösning....

Gunnar, något annat förslag ??

Anders.
Anders
2019-08-19 20:39:26
Tyvärr är att be någon i Sverige att tippa åt dig den enda lösningen. Jag kommer inte på något annat i alla fall i och med att de går på folkbokföring. Det är helt galet att Svenska Spel inte åtgärdat detta än trots att de haft flera år på sig. Var också medveten om att det finns en risk med att låta någon annan tippa åt dig. Om du tycker att det är värt det kan du väl erbjuda din kusin något för besväret. Med stor sannolikhet kommer det inte innebära några problem, men vad händer om du vinner en jackpot? Börjar Svenska Spel bråka? Kommer din kontakt föra över pengarna till dig utan problem? Och om så är fallet, kommer myndigheter börja snoka om de ser stora överföringar mellan privatpersoner. Alla dessa potentiella problem på grund av korkade regler.
Stefan
2019-08-19 20:50:06
Hej Stefan.

Tack för ditt utförliga svar.

Får ta mig en riktig ” kusin-funderare ”.

Synd att det spanska tipset är så dyrt.
Det kostar ju 0,75 € / rad !!
Anders
2019-08-19 21:03:19
Om en person håller på och bråkar och ifrågasätter Svenska Spels diskriminerande regler hjälper tyvärr inte. Det har jag under åren lärt mig.
Jag tycker många många fler kan kontakta Svenska Spel och klaga. Kanske kan det få någon ansvarig att få upp ögonen. Men jag tvivlar.
Lycka till!
Gunnar
2019-08-19 22:04:49
Håller med Gunnar om att det hjälper inte. Att vi hamnat i denna situation är för att beslutsfattare inte bry sig om oss och våra rättigheter. Det finns inga tveksamheter med dagens teknik och kommunikation som hindrar att vi kunde spela utomlands. Frågan även är att vad hände med vår fria europa? Verkar som ärendet är inte intressant nog för någon av våra politiska partier heller att vinna röster från oss utlandsvenskar.
Tane
2019-08-19 22:10:17
Den bistra sanningen är att vi är en alldeles för liten grupp för att någon beslutsfattare ska tycka att det är värt att ta tag i det. Och för Svenska Spel är de extra intäkterna vi skulle generera uppenbarligen inte värt det. Vad som vore rättvist och logiskt är tyvärr av lägre prio i det stora hela.
Stefan
2019-11-16 17:01:13
Jag ser med glädje att någon driver den här frågan på den här långa länken som jag startade för drygt fem år sedan.
Men samtidigt är det sorgligt att inget händer. Trots nya svenska spelregler.
Fortfarande anser jag att vi som bor utanför Sverige är utsatta för diskriminering.
Vi är ca 600.000 svenska medborgare som bor utomlands.
Tänk om någon annan grupp på cirka en halv miljon svenskar skulle nekas spela!
Gunnar
2019-11-30 03:44:54
Nu har även vinnstort spel i Eu och USA, utislutit Sverige
Lj

2023-08-05 08:48:14
Såg denna konversation nu, har skrivet ut mig ur Sverige och vipps stängdes mitt spelkonto. Jag hade spel igång och pengar på kontot. Kunde inte rätta spelen ej heller kontrollera så jag fick alla pengar tillbaka då jag helt enkelt likt många andra bara blockades. Jag ämnar dock Polisanmäla Svenska Spel för diskriminering, eftersom de har har monopol på de flesta spel är detta kanske en möjlig väg att gå. Eller ?
JL

2023-08-05 09:13:23
JL,
samma sak hände för mig. 2006. Jag försökte på många sätt protestera mot den här diskrimineringen av oss utflyttade. Som du har märkt har inget hänt. Trots många svar som antytt att de skall se över problemet och bla,bla,bla.
Inget har hänt så jag är glad för att någon fortsätter på alla sätt att påtala problemet.
Gunnar

2023-08-05 10:10:00
Har samlat folk och eftersom inget annat verkar ha hjälpt tror jag och många med mig att i dessa tider av diskriminerings rädsla att en polis anmälan angående diskriminering vore det rätta. Låt Svenska rätts-väsendet utreda detta men vi måste vara många som sätter tummen i ögat på Svenska Spel och deras totala arrogans i deras monopolistiska tankevärld. Så häng på, nedan mitt brev till Svenska spel, kanske inte perfekt, men någon reaktion måste komma annars kommer jag aldrig att ge mig, oss :).

Mail till Svenska spel:

God Dag Svenska Spel

Mitt namn är Jl, jag hade under ett par år spelkonto hos Er, ingen storspelare men nu på ålderns höst så har jag både ekonomisk möjligheter och tid. Så under ca 2 år har jag spelat en del.

Eftersom jag under det närmaste året befinner mig utomlands har jag enligt svensk lag skyldighet att skriva ut mig ur Sverige.
Jag har dock minderåriga barn i Sverige, alla mina bank konto och mobilt ID i Sverige, Skattar i Sverige fullt ut, ingen SINK etc. Svenskt pass och körkort.

Så det är ju tydligt att jag lever upp till det ansvar och skyldigheter en Svensk har, men Svenska spel har själv beslutat att stänga mig och andra ute.

Då Svenska spel är ett företag även om det är ägt av oss Svenskar via staten, så har ju Bolaget rätt att sätta sina egna krav på kunder etc.
Eftersom vi nu är en stor grupp Svenskar som ni kort och gott blockar, så undrar jag om det skulle hjälpa Svenska Spel att äntligen utreda och förändra detta helt oacceptabla om jag och ett hundratal andra Utlands Svenskar som jag samlat polisanmäler Svenska Spel för diskriminering ?

Huvud delen av denna grupp befinner sig i Portugal, Spanien och Thailand.


Innan vi gör en polisanmälan och låter/hoppas rättsväsende ser över ert beslut, så hoppas jag och de som nu återigen samlats runt denna fråga på ett svar från ER.

Mail konversationen kommer offentlig göras i flertalet tidskrifter och webb sidor riktade till Utlands Svenskar.

MVH

JL


Jl

2023-08-05 11:08:40
Hej,
Flyttade ut från Sverige året 2018 och vaknade till denna dumhet en dag när jag försökte spela via Svenska Spel, som jag hade gjort under alla mina år som boende i Sverige. Jag betalar skatt, har bankonton i Sverige, är svensk medborgare, hade tom. flera fastigheter i mina ägo långt efter min flytt. Jag kunde bara inte förstå varför Svenska Spel uteslöt mig ur spelvärlden. Kan ej idag heller för den delen. Jag har till dagens dag inte hört något vettigt skäl heller och visst anser jag fortfarande att vi utlandsboende blir diskriminerade av Svenska Spel. I dag kan man jobba på distans och vi har blivit fullständigt gränslösa med dagens teknik, men detta går inte hem hos Svenska Spel, som verkar inte följa utvecklingen och anpassa sig till denna fridom om boendestället. Jag hoppas att någon lyckas övertyga beslutsfattarna hos Svenska Spel att dom öppnar möjligheten till spelet oavsedd var vi befinner oss fysiskt. Själv kommer jag nog aldrig vända mig tillbaks till Svenska Spelets domän för att jag har hittat bättre alternativt till mitt spelande utomlands.
Tane

2023-08-05 11:21:18
Svar från Svenska spel och deras kundservice. Har fått rekommendationer att ta det den vägen. Inget nytt självfallet så här långt, låt oss se om denna vägen är framkomlig.

Svenska Spel;

Hej!Svenska Spel är ett svenskt statligt bolag och då vi enbart har spellicens i Sverige krävs det en svensk bokförningsadress för att ha ett spelkonto, därav även för att kunna spela på våra spel.För att vara kund hos Svenska Spel behöver man en svensk folkbokföringsadress, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Detta handlar inte om att utesluta människor, utan är helt enligt våra villkor samt lagar.Med vänliga hälsningar

Iza

Kundservice

Svenska Spel
Jl

2023-08-05 12:08:26
Hej.
Om det är lagstadgat regel så förstår jag bättre. Men, har sett tidigare ett påstående om att så är inte fallet, utan att det är Svensk Spel som har intern regel som styr detta? Men, om det finns en lag så vore det dags att uppdatera och anpassa sig till rådande omständighter. Det finns ju handel och pengarhantering mellan länder och där finns det inga hinder. Likaså med att ha egendom i andra länder, som ett exempel om närliggande verksamhet. Folkbokföringen har ingen koppling till dessa. Varför i hela välden finns det hinder när det gäller att spela med Svenska Spel?
Kane ej förstå hur man tänker i sammanhanget? Låter hur tokigt som helst.
Tane

2023-08-05 15:15:55
Inte alltid populärt med repriser, men av allt jag skrivit i den här tråden under åren tycker jag det här från 12 juli 2014 kan vara tänkvärt.:

Jag skickade frågor till de större svenska partierna och frågade vad de anser om den diskriminering vi svenskar och andra EU-medborgare är utsatta för av Svenska Spel.
Endast Socialdemokraterna har hittills svarat. Deras svar var:
"Vi anser givetvis att alla svenska medborgare skall ha lika mycket rättigheter. Det fenomenet som uppstod och har varit ett ämne för debatt i media den sista tiden är mer utav systematisk karaktär än politisk sådan. Det är svenska - spel som har gjort någon form av miss och vi är säkra på att de kommer att reparera den."
Jag skickade detta svar till Svenska Spels Facebook-sida och tillade: "Styrelseordförande i Svenska Spel är Anitra Steen (socialdemokrat)!"
Förvånansvärt nog svarade Svenska Spel följande:
”Hej
Vi jobbar med och hitta en lösning på problemet.
Mvh Albin Ks”

Men som senare skribenter märkt har inget hänt.
Att man måste bo i Sverige och ha folkbokföringsadress där verkar som undanflykt. Att man bara får sprla i Sverige är en sak. Men inte ens det stämmer. Som utflyttad svensk medborgare kan man inte under vistelse i Sverige gå in i en Spelbutik och spela. Trots att man får rösta i Sverige och betalar skatt. Man får vara med på det sättet att välja vem som skall styra Sverige men man får inte spela.
Nu under fotbolls-VM springer spelarna omkring och gör reklam för Svenska Spel. Man kan undra om de stora stjärnorna som bor och spelar i andra länder vet om att de själva inte får spela hos Svenska Spel.
Gunnar

2023-08-22 03:09:24
@JL

Notera att de skriver "...enligt våra villkor och lagar" i sitt svar till dig. De väljer sina ord väl får att det ska låta att det är lagen som sätter stopp. Det de faktiskt säger är att folkbokföringsregeln är deras egna villkor som de själva har mandat att ändra.

Svenska spel, gör om gör rätt.

/En som precis insåg att mina fortsatta möjligheter att ha ett månadsspel inte längre är möjligt då jag tillfälligt bor i USA
MG

2023-08-23 14:41:40
Äsch, spela på alla spel i Spanien. Vunnit en del på Loteria Nacional och tips....
Men får inte köpa från Sverige längre :)
:) :) Muy mal!
P
P

2023-09-06 10:18:41
Jag har försökt lämna in tips och likn spel i Sverige men blir nekad p ga utlandsboende. Att jag kan legitimera mig med bankid, har svensk mobnr, svenskt pass och internationellt idkort hjälper inte. Svenska spek/ Tiptjänst, vad de nu heter/ kallas DISKRIMENERAR oss svensk, på plats i Sverige!!! Född i Sverige 1943, jobbat heltid i 40 år, skattar naturligtvis för min ynka pension. SKANDAL att en STATLIG institution tillåts bedriva DISKRIMINERING!!!
Pirrelille

2023-09-06 15:08:38
Efter att ha fått ett flertal god dag yxskaft svar från en ogenomtränglig kundservice så ger jag upp.
Svenska spel låtsas som det är svensk lag som tvingar dem till detta totalt otidsenliga beslut.

Att man som Svensk enligt lag måste skriva ut sig vid längre utlandsvistelse vet vi ju.
Att som svensk småbarnsförälder jobba utomlands men ändå tvingas skatta i Sverige då ju barnen är kvar i Sverige och pappa flyger hem så ofta det går. Inte kul men har ändå sjunkit in.
Men när man sedan med barnen i släpet under sommaren blir nekad att köpa ett spel hos Svenska spel, eller som dottern sa ”i kiosken” det är man inte god nog för. Och när man sedan då upptäckte att appen var spärrad med pågående spel, ja…….
Lika bra att glömma Sverige så mycket som möjligt. För Sverige har ju glömt mig, ja förutom på Skatteverket då.

Jl

2023-09-06 15:17:46
Jag har försökt utan framgång att få de stora kvällstidningarna i Sverige att skriva om detta. Tydligen inte tillräckligt intressant. Men om många tipsar om detta kanske de vaknar.

Gunnar

2023-09-06 16:59:04
Så blir det när någon har monopol. Det finns inga hinder med dagens teknik att erbjuda tjänsten. Det ser ut att ingenting händer även om folk klagar över den dummaste man kan vara med om. Många andra liknande tjänster fungerar över hela världen , men Svenska Spel har inte förmåga att förnya sig och anpassa sin verksamhet som uppfyller tidsandan och gränslösa tidsålder. Trist mötande från Svenska Spel.
Tane54

2023-09-06 17:58:04
Skickade en länk till denna konversation på DNs tips sida.
Inte för att jag tror de orkar sätta sig in i detta eller ens tycker vi är en intressant grupp av folk.

Men ändå, kvällspress översätter ju bara i flödet av nyheter, så där är det nog kört, men DN, ja varför inte. Skicka ni också om ni orkar.
Jl

2023-09-06 20:56:37
Vad som är mer märkligt, och då kan man undra om argumenten håller om att verifiera personens ålder mm, nämligen att Svenska Spel automatsikt avslutar gällande konton när de får reda på att personen ändrat till utlandsadress. Alltså tidigare verifikationer gäller helt plötsligt inte längre....... hmmm. Ps, om du har ett kredit kort innan adressändringen till utlandet så får du beålla det, även bankkonton.... vet inte i vilken mysko division Svenska Spel spelar i. Rättning MITTÅT. Svenska Spels inställning med vagt stöd av bla LotteriInspektionen håller förmodligen inte vid en granskning i Internationell Domstol.
AGM

2023-09-13 14:57:28
Jag kom svensk spelade golf med en kille från Norge och jag frågade, semester? Nä, jag jobbar.
Så du tar ledigt och går en runda.
Vad jobbar du med då?
JAG JOBBAR ÅT SVENSKA SPEL och distans jobbar från Spanien.
Vi kan inte spela på svenska spel..........

Golfare

2023-09-13 15:30:34
Golfare,
kan bara anta/gissa att distansjobbaren vistas som turist i Spanien eller också bor olagligt och att han har kvar en adress i Sverige
.

Gunnar

2023-11-23 14:59:02
Jag trodde och hoppades att problemet skulle vara löst i och med att man kunde återinskrivas i SPAR trots att man är utvandrad. Jag gjorde detta med det hjälpte inte: utvandrad, ej folkbokförd. Svenska bankkonton får man behålla men ett spelkonto är tydligen extra märkligt.
Jan

2023-11-23 15:36:58
Jan,
alla skyller på alla. Ingen vill ta tag i frågan. I ca 15 år har jag vid olika tillfällen försökt att få någon att tänka till. Men resultatlöst. Jag hoppas någon annan har bättre tur vid kontakter med berörda instanser.
Gunnar