Ekonomi

Spaniens återhämtningsplan har fått grönt ljus av EU-rådet, vilket frigör de första utbetalningarna av stödet.

EU-stödet frigörs

EKONOMI. EU har givit definitivt grönt ljus till Spaniens återhämtningsplan. Det innebär att den första potten på nio miljarder euro av unionens bidrag till landets återuppbyggnad kan betalas ut.
[läs mer]
Kraftigt stigande priser för byggmaterial hotar lönsamheten för nyproduktion men även renoveringar som utförs av mindre byggbolag.

Priserna på byggmaterial rusar i höjden

EKONOMI. Cement, betong, järn, trä och plast har blivit betydligt dyrare de senaste månaderna. Den ekonomiska återhämtningen ökar efterfrågan samtidigt som produktionskapaciteten ännu är låg på många håll i välden. Den kraftiga prisuppgången hotar lönsamheten för nybyggnationer och kan komma att pressa upp bostadspriserna.
[läs mer]
Elpriset slog 21 juli åter ett historiskt rekord. Detta samtidigt som värmebölja råder på många platser i landet.

Elpriset slår nya rekord mitt i värmebölja

EKONOMI. Efter att elpriset på grossistmarknaden 20 juli stigit till den näst högsta nivån någonsin, slog det åter i taket onsdag 21 juli med en ny toppnotering på 103,76 euro per megawattimme.
[läs mer]
Pandemin har tvingat allt fler familjer att söka hjälp för att få tillgång till basvaror.

Fattigdomen i nivå med förra krisen

EKONOMI. Fattigdomen och ojämlikheten var gradvis på väg att korrigeras i Spanien efter lågkonjunkturen som bröt ut 2008. Pandemin och dess ekonomiska konsekvenser har dock inneburit ett kraftigt bakslag. Enligt en ny studie om levnadsförhållanden gjord av statistikinstitutet INE, led vid årsskiftet sju procent av spanjorerna allvarliga materiella brister.
[läs mer]
Enligt experterna är det nu mer attraktivt att köpa än att hyra bostad.

Lönsammare köpa än att hyra

EKONOMI. Låga räntor och fallande priser gör att det är mer kostnadseffektivt att köpa en bostad än att hyra. Efter att huspriserna gått ned kontinuerligt de två senaste åren förutspår experterna nu en fastighetsboom, dock utan risk för en bubbla.
[läs mer]
Regeringschefen Pedro Sánchez presenterade 12 juli den nya satsningen på elbilar för den kommande treårsperioden.

Stor satsning på elbilar

EKONOMI. Regeringen kommer att injicera nästan 4,3 miljarder euro för att främja tillverkningen av elbilar. Ministerrådet godkände 13 juli det första så kallade PERTE - Strategiskt projekt för återhämtning och ekonomisk omvandling - en formel särskilt skapad för att Spanien enklare ska få tillgång till EU:s fond “Next Generation”.
[läs mer]
Andalusien avser öka antalet exportföretag med 32 procent de kommande sju åren.

Satsning på exporten

EKONOMI. Regionalstyret i Andalusien har aktiverat en plan för att internationalisera regionens ekonomi. Myndighetens mål är att exporten ska växa med 65 procent under de kommande sju åren och därmed uppgå till 45 miljarder euro.
[läs mer]
Spaniens finansminister Nadia Calviño.

Återhämtningen väntas ske snabbare

EKONOMI. EU-kommissionen skriver upp tillväxtförväntningarna för Spanien i år och sänker dem samtidigt för 2022.
[läs mer]
Juni uppvisade mycket positiva jobbsiffror, inte minst inom tjänstesektorn.

Optimism på arbetsmarknaden

EKONOMI. Återhämtningen på arbetsmarknaden befästes i juni med en rekordminskning av arbetslösheten med 167.000 personer och skapandet av 233.000 nya jobb.
[läs mer]
Konsumtionen sjönk kraftigt i Spanien under hemkarantänen, främst för att det inte fanns så många tillfällen att spendera.

Utläggen sjönk kraftigt under hemkarantänen

EKONOMI. De spanska hushållen spenderade i genomsnitt 28,2 procent mindre mellan mars och juni förra året, jämfört med samma period året innan.
[läs mer]
Grossistpriset på el nådde ett nytt historiskt rekord 1 juli.

Elpriset når nya rekordnivåer

EKONOMI. Grossistpriset på el har nått sin näst högsta nivå någonsin, på 99,8 euro per megawattimme. Det slår de 95 euro som uppnåddes i januari i år, i samband med stormen Filomena.
[läs mer]
Regeringen har fått igenom det första av två reformpaket som framför allt syftar till att förlänga spanjorernas yrkesliv.

Grunden för nytt pensionssystem lagd

EKONOMI. Regeringen och arbetsmarknadens aktörer har långt om länge nått en överenskommelse för att reformera flera nyckelaspekter av pensionerna. Pakten innehåller dels flera åtgärder för att med hjälp av både morot och piska skjuta fram spanjorernas pensionsålder, både den reella och den lagstadgade. Konsumentprisindex kommer vidare att användas som referens, för att upprätthålla köpkraften hos pensionärerna.
[läs mer]
Männen tjänar nära 20 procent mer än kvinnorna i Spanien. En skillnad som dock minskar allt mer.

Löneklyftan minskar

EKONOMI. Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Spanien minskade under 2019 mer än tidigare år det senaste decenniet. Det uppges främst bero på att minimilönen höjdes till 900 euro per månad, vilket i högre grad gynnat kvinnorna.
[läs mer]
Det var inte bara pandemin utan även monsterstormen Filomena som slog hårt mot den spanska ekonomin, första kvartalet 2021.

Justering av tillväxten

EKONOMI. Den spanska ekonomin backade under årets första kvartal med 0,4 procent.
[läs mer]
Momsen på el sänks tillfälligt medan regeringen arbetar för mer långsiktiga åtgärder för att få ned elkostnaden för vanliga konsumenter.

Momsen på el sänks tillfälligt

EKONOMI. Regeringen godkänner 24 juni en sänkning av momsen på el, från 21 till tio procent.
[läs mer]

Vädret i Málaga

REKOMMENDERAT PÅ SK-TV

Fler filmer från SK-tv