Ekonomi

Reformen av konsumentlagen  kräver även att tillverkarna måste tillhandahålla reservdelar för att kunna laga en produkt i minst tio år, efter att tillverkningen upphört. Foto: V3rtice Comunicación

Produktgarantin förlängs med ett år

EKONOMI. Ministerrådet har godkänt en ändring av den nuvarande konsumentlagen, som innebär att garantin utökas från två till tre år.
[läs mer]
Minskningen av jobbkön var den största i april månad på elva år.

Morgonluft på arbetsmarknaden

EKONOMI. De successivt lättade restriktionerna började märkas av på sysselsättningen i april, som registrerade hoppingivande siffror.
[läs mer]
Priset per kilowattimme har ökat med 70 procent mellan april 2021 och april 2020.

Historisk höjning av elpriset

EKONOMI. Elräkningen upplevde i april sin största stegring någonsin, med en uppgång på 46 procent.
[läs mer]
Pandemin bär inte hela skulden för den ekonomiska tillbakagången mellan januari och mars, utan även monsterstormen Filomena.

Dålig ekonomisk start på året

EKONOMI. Den spanska tillväxten föll med ytterligare 0,5 procent under årets första kvartal.
[läs mer]
Den spanska befolkningen har mindre tro på det egna landets ekonomi än genomsnittet i EU. Däremot är de mer optimistiska på sikt och har större förtroende för vaccinen än genomsnittet.

Spanjorer litar mindre på sin ekonomi

EKONOMI. Spanjorerna har dåligt förtroende sitt lands styrka, när det gäller att ta sig ur coronakrisen ekonomiskt. Den senaste Eurobarometern visar att 91 procent uppfattar landets ekonomiska situation som negativ och 94 procent ser negativt på den nuvarande sysselsättningssituationen, jämfört med EU-snittet på 70 respektive 69 procent.
[läs mer]
Juanma Moreno besökte 26 april pastafabriken Gallo i El Carpio, i Córdoba och passade på att annonsera planerade skattesänkningar i regionen.

Moreno avser minska skattetrycket

EKONOMI. Regionalstyret i Andalusien planerar en rad skattesänkningar för att stimulera ekonomin. Den första att träda i kraft är en sänkning av överföringsskatten vid fastighetsköp.
[läs mer]
Det försvann 137.500 jobb under årets första kvartal. Det är dock mindre än hälften av motsvarande siffra för första kvartalet 2020.

Minskad sysselsättning under första kvartalet

EKONOMI. Året har börjat dåligt på arbetsmarknaden, med 137.500 färre yrkesarbetande under de första tre månaderna. Detta är ett trendbrott, efter att sysselsättningen ökade både tredje och fjärde kvartalet i fjol.
[läs mer]
Motorvägen mellan Málaga och Nerja är en av sträckorna som kan komma att avgiftsbeläggas inom en relativt snar framtid.

Motorvägar avgiftsbeläggs

EKONOMI. Regeringens återhämtningsplan som skickats till EU-kommissionen, omfattar flera olika åtgärder för att öka landets egna intäkter. En av de mest kontroversiella åtgärderna är att det med största sannolikhet kommer att kosta pengar att köra på motorvägar som idag är gratis.
[läs mer]
Caixabank har fusionerats med Bankia och två tredjedelar av de tusen bankkontor som ska läggas ned ligger i Madrid.

Storbank varslar om massuppsägningar

EKONOMI. Caixabank annonserar efter samgåendet med Bankia att nära 8.300 anställda kommer att sägas upp.
[läs mer]
Spanjorerna har aldrig gjort så många kortbetalningar som under 2020.

Allt fler betalar med kort

EKONOMI. Pandemin har lett till att antalet kontantuttag i uttagsautomaterna rasat, samtidigt som kortbetalningarna ökat.
[läs mer]
Privatpersoner som köper en ny elbil efter 10 april får 4.500 euro i bidrag via det nya programmet

Bidrag för köp av elbil

EKONOMI. Planen “Moves III” frigör 400 miljoner euro i subventioner, som ska öka försäljningen av batteridrivna fordon.
[läs mer]
Regeringschefen Pedro Sánchez i samband med en presskonferens 13 april, vid vilken han presenterade de stora dragen i Spaniens återhämtningsplan.

Största ekonomiska satsningen sedan 1986

EKONOMI. Planen för den mest omfattande offentliga satsningen sedan Spaniens inträde i EU för 37 år sedan börjar ta form. Regeringschefen Pedro Sánchez tänker använda EU-anslagen på totalt 140 miljarder euro till att förnya landets ekonomi och produktionsmodell.
[läs mer]
Regeringen planerar att avsätta 5,8 miljarder euro av EU-fonderna till renovering av byggnader och bostäder, för att göra dem mer energieffektiva.

Omfattande bidrag till husrenovering

EKONOMI. Staten kommer att subventionera upp till hundra procent av upprustningen av privata bostäder, för att öka deras energieffektivitet. Detta inom ramen för den spanska återhämtningsplanen och med en budget på 5,8 miljarder euro.
[läs mer]
Finansministern Nadia Calviño hade annonserat i förväg sänkningen av tillväxtförväntningarna.

Regeringen skriver ned förväntningarna kraftigt

EKONOMI. Finansministern Nadia Calviño har som tidigare annonserat skrivit ned tillväxtförväntningarna för i år från 9,8 procent till 6,5.
[läs mer]
Statens utgifter uppgick 2020 till 570 miljarder euro, en rekordsiffra som bland annat inkluderar statligt finansierade permitteringar i ett försök att lindra effekterna av krisen.

Rekordhöga offentliga utgifter

EKONOMI. Pandemin har orsakat den största ökningen av de offentliga utgifterna i Spaniens demokratiska historia. Myndigheternas utbetalningar växte med mer än 50 miljarder 2020 och uppgick därmed till mer än 50 procent av landets BNP.
[läs mer]

Vädret i Málaga

REKOMMENDERAT PÅ SK-TV

Fler filmer från SK-tv