IVA är en oberoende arena för kunskapsutbyte som genom att initiera och stimulera kontakter mellan olika kompetensområden och över nationsgränser, vill bygga broar mellan näringsliv, forskning, förvaltning och andra intressegrupper. Varje år sedan 1984 gör IVA en studieresa till ett land som är särskilt intressant för forskning och näringsliv i Sverige. Kung Carl Gustaf är akademiens beskyddare och leder bland annat dessa studieresor.

Totalt har de gjort 17 utlandsresor, exempelvis till USA, Japan och Brasilien. Årets resa var den första till Spanien. Kungen ägnade nära en vecka av sin tid tillsammans med delegationens 30 medlemmar för att studera vetenskap, teknologi och innovation.
– Det var ett stort tryck att följa med till Spanien, berättar Björn O. Nilsson. Ändå är ju Spanien knappast okänt för de flesta.

AVE imponerar
Björn O. Nilsson berättar att delegationen är en dynamisk grupp som tillsammans representerar svenska företag, universitet och forskningscenter.
– Kungen brukar be oss ta med några “comings” också varje år, personer vi kommer få se på ledande poster om några år.

Programmet under IVA:s vecka i Spanien var intensivt. De började med två dagar i Barcelona där de, som en överraskning för en del, fick träffa Sveriges stolthet i Katalonien, Zlatan Ibrahimovic. Från Barcelona tog de AVE-tåget till Zaragoza på vilket de mötte näringsministern José Blanco, som berättade om Spaniens satsning på snabbtåg. Björn O. Nilsson var mycket imponerad.
– Jag har åkt mycket snabbtåg i Japan och det spanska var minst lika bra, tyst och gjorde överhuvud taget ett mycket gott intryck.
De sista dagarna tillbringades i Madrid.

Medialt intresse
Enligt Björn O. Nilsson var intresset för besöket enormt även från spanjorernas sida.
– På en del ställen, till exempel i samband med snabbtåget, var det så mycket journalister och kameror att de knappt fick plats på perrongen.

Han berättar att spanjorerna förvånas över att svenskarna vill lära av dem och ofta undrar hur det kan vara så med tanke på den dåliga ekonomin. Björn O. Nilsson framhåller dock att det inte handlar om det, utan om att Spanien på några årtionden gått från att vara ett utvecklingsland till ett av Europas toppländer.
– Det är en resa att lära sig av, säger han.

Företagsbesök
Kungen och hans delegation besökte även flera företag, förutom att de närvarade vid invigningen av svenskspanska Climatewell i Soria, till exempel Alstom i Barcelona, Telefónica och en av Iberdrolas vindkraftstationer.
– Den stora diskussionen är ju hur mycket vindkraft vill vi ha, säger Björn O. Nilsson. Just mellan Zaragoza och Madrid finns extra mycket vindkraft i ett land som redan har tio gånger mer än Sverige. Sveriges ambition är dock att bygga ut sin vindkraft, enligt en proposition som nyligen antogs av Riksdagen.

Kunskapsöverföring
Björn O. Nilsson ser att Spanien de senaste årtiondena behövt satsa väldigt mycket på forskning och menar att det nu är viktigt att ta nästa steg, det vill säga föra över kunskapen till företagen så att forskningen genererar samhällsnytta.
– Detta är något man talar mycket om i Sverige men det är svårt och vi är inte heller nöjda.

Några specifika teman har utkristalliserat sig under IVA:s vistelse i Spanien; energi, IT, biomedicin och infrastruktur.
– Att Spanien satsar på solenergi är ju inte så långsökt och jag tror att Spanien och Sverige kan bygga broar inom detta område.

Björn O. Nilsson refererar till hur Sverige byggde ut sina älvar under förra seklet och för att kunna leda energin till södra Sverige var man tvungna att bygga ut kraftnätet.
– Svenska ASEA, numera ABB, är världsledande inom kraftteknik. Nu behöver Spanien bygga ut sitt kraftnät så att exempelvis solenergin kommer fler tillgodo.

Nära relationer
På frågan om hur han ser på relationerna mellan Sverige och Spanien svarar Björn O. Nilsson att det redan finns starka politiska relationer och att de stora svenska företag har representation här. Under IVA:s studieresa har det också knutits nya kontakter för framtiden.
– Det primära är inte att det ska göras affärer, men eftersom det blir många informella möten uppkommer det chanser att inleda en dialog.

Hur är det att resa tillsammans med kung Carl Gustaf?
– Hans majestät är väldigt informell och bra, säger Björn O. Nilsson. Han är dels en dörröppnare men har också mycket kunskap och synpunkter på näringspolitik och vad utmaningarna är.
– Han är engagerad varje minut av resan och åker inte i någon säkerhetsbil utan i bussen tillsammans med oss, där vi brukar sätta ihop limerickar.

Läs mer på http://www.iva.se