De kraftigt sänkta anslagen till oppositionens ledamöter har föranlett nummer två och fem på socialistpartiets lista att återgå till sina ordinarie tjänster i den kommunala förvaltningen. Det är oförenligt med fullmäktigeuppdraget, som de därmed lämnar.

PSOE-ledaren och tidigare borgmästaren David Valadez anklagar den nya kommunledningen under Partido Popular för att avsiktligt sabotera oppositionens arbete.

I Marbella har Miguel Luna, sexa på PSOE:s lista, meddelat att han också tvingas avgå på grund av att han inte beviljats tjänstledighet från sin administrativa anställning. Enligt socialistledaren José Bernál var PSOE:s mål att komma till makten och att ha Luna på en viktig ansvarspost och han kritiserar styrande Partido Popular för att inte ha underlättat Lunas tjänstledighet, så att han hade kunnat sitta kvar på den fullmäktigepost som han valts för.