De två syskonstäderna Úbeda och Baeza ligger i Jaénprovinsen. Blott nio kilometer skiljer de två städerna åt och deras roll under och efter ”La Reconquista” har givit dem en historisk och arkitekturmässig särställning. Deras magnifika renässansbyggnader utgör idag världsarv.

I Úbeda levde och verkade på 1500-talet bland annat en av samtidens mäktigaste män, kejsar Karl V:s statssekreterare Francisco de los Cobos. Han blev så förmögen på att administrera de skatter som strömmade in från Amerika att han bland annat lät uppföra ett jättelikt mausoleum till sig själv, det överdådiga Capilla del Salvador.

Detta kapell, som många förväxlar med en katedral, har i århundraden varit Úbedas främsta sevärdhet. Sedan bara några år tillbaka har dock en annan byggnad blivit ett måste-besök för turister och allt fler, inte minst judar, prioriterar den framför det påkostade gravkapellet.

Sinagoga del Agua (vattensynagogan) är en lika fascinerande plats som historien kring dess upptäckt. Den öppnade för publik så sent som 17 februari 2010 och historieforskare tvistar fortfarande om dess äkthet.
– Vi har från första stund prioriterat en korrekt analys av platsen samtidigt som vi värnat om att respektera dess historiska betydelse, berättar direktören för Sinagoga del Agua Andrea Pezzini.

För mindre än tio år sedan köptes den två våningar höga fastigheten i gamla stadskärnan i Úbeda av en affärsman vid namn Fernando Crespo-López. Han hade för avsikt att totalrenovera huset och inrätta moderna lägenheter samt nya affärslokaler på bottenvåningen. Där hade bland annat funnits en frisérsalong.

Som så ofta sker när man börjar slå ut väggar och gräva i historiska andalusiska städer gjordes ett flertal fynd, under murbruket och golfplattorna. Då normerna kräver att arkeologiska fynd ska analyseras och detta ofta hämmar det planerade renoveringsprojektet, är det tyvärr vanligt att många håller tyst om de stöter på några föremål och täcker över dem.

Så skedde dock inte i detta fall. Crespo-López ville att experter skulle komma till botten med vad de upptäckt – och till botten kom de, ordagrant.

Studierna bromsade renoveringsprojektet och kom att kosta affärsmannen en förmögenhet. Det var heller ingen tröst att hans vänner kallade honom för korkad, som annonserat fyndet.

Sakta men säkert började det stå klart att det man hittat var en synagoga från medeltiden, troligtvis tidigt 1200-tal. Ju längre utredningen tog desto mer sinade affärsmannens plånbok.

Rakt under det som tros ha varit synagogans huvudsal hittades ett källarvalv, fyllt till taket med bråte. Mitt på valvets golv fanns ett hålrum, med sju trappsteg och vatten i botten. Arbetarna rensade bort all bråte och tömde hålrummet från vatten. Morgonen efter var vattnet dock tilllbaka igen. Arbetarna förstod ingenting, tills de upptäckte att källvatten filtreras genom sandstenen i hålet.

En tidig morgon i juni satt Fernando Crespo-López vid trapporna till hålrummet i källarvalvet. Han var på ruinens brant och frågade sig om det varit så klokt att slå in på den arkeologiska banan. Plötsligt dök det upp ett sken från ingenstans ovanför hans huvud. En fallucka på markplanet, som ingen visste vad den brukades för, hade lämnats öppen och genom den trängde nu de första morgonstrålarna rakt ned i källarvalvet. Strålarna bildade ett knivskarpt streck som passade exakt in i brunnen och som sakta sökte sig ned tills de nådde källvattnet. Fenomenet sammanföll med sommarsolståndet.

Varje år, under elva dagar kring midsommar, upprepas fenomenet. Solstrålarna bryter in vid halvtiotiden på morgonen och under drygt 30 minuter sveper de ned i källarvalvet och når vattnet i brunnen.
– De flesta forskare är eniga i att brunnen är en så kallad mikve, ett dopfund som brukades av den judiska församlingen, men som kan ha anor ända tillbaka till neolitisk tid, förklarar Andrea Pezzini.

Stenläggningen i källarvalvets västra vägg tyder på att salen kan vara flera tusen år gammal och att detta skulle ha varit en kultplats redan före det blev en synagoga.
– Upptäckten har till viss del bidragit till att skriva om Úbedas mångtusenåriga historia. Den har tillfört en helt ny period som ignorerats i århundraden och jag är stolt att kunna säga att Sinagoga del Agua förvandlat still en referens både turistiskt, historiskt och kulturellt, betonar direktören.

Sinagoga del Agua är idag ett privat museum som också fungerar som kulturcenter. Här arrangeras regelbundet föredrag och konserter, inte minst av medeltidsmusik. Andrea Pezzini, som kommer från Italien, har drivit den lokala turistbyrån i Úbeda ArtificiS sedan mer än 20 år och erbjudandet av Fernando Crespo-López att bli chef för den nya muséet utgjorde en helt ny utmaning för honom.
– Det har varit fascinerande att gripa tag i ett för mig tidigare helt okänt tema, som dessutom är kopplad till en plats som legat gömd i så många år.

Förutom att ha öppet alla dagar i veckan, arrangerar muséet ett flertal olika kulturella evenemang. Det gäller inte minst konserter och även högtider som är kopplade till den judiska kalendern.
– Muséet har brukats för religiösa riter under bland annat Chanukka, Pesach och Sukkot och vi har även varit värdar för ett judiskt bröllop, berättar Andrea Pezzini stolt.

Det som dock lockar störst intresse är de spirituella och vetenskapliga sammankomster som anordnas kring midsommar. Det får bara plats omkring 30 personer i källarvalvet varje morgon, så man måste boka in sig tidigt – och hoppas att det inte är molnigt den dagen! För då uteblir nämligen ljusfenomenet.

Sinagoga del Agua har haft tusentals besökare redan, från alla världens hörn. Många är sefarder, anhöriga till de judar som som tvingades i landsflykt av de katolska kungarna Ferdinand och Isabel 1492. Muséet får även besök som regel en gång om året av Stockholms överrabbin emeritus Morton Narrowe och andra medlemmar av judiska samfundet i Sverige.
– Vi har också haft glädjen att ta emot flera svenska grupper från Costa del Sol, från resor som arrangerats av Sydkusten, poängterar Andrea Pezzini.

Direktören för Sinagoga del Agua berättar att platsen väckt enormt intresse från olika judiska samfund och att deras ekonomiska bidrag gör att verksamheten idag går runt.
– Vi har haft många kända och ”diskreta” besökare och vi har fått uppleva ett flertal mycket känslomässiga ögonblick. Dessa stunder kompenserar själva med råge de ansträngningar som vi lägger ned på muséet och vi upplever att vårt arbete utgör ett visst erkännande och upprättelse för ett folk som led några av de mörkaste kapitel som Spanien och mänskligheten skådat.

Fakta: Sinagoga del Agua
Öppet: Alla dagar, förmiddagar och eftermiddagar.
Besök: Muséet kan endast besökas med guide och rundturen tar cirka 45 minuter. Se hemsidan för tider.
Innehåll: Synagogan har inretts med föremål från den judiska liturgin. Inredningen är inte original och muséet brukas mer för kulturella evenemang, än religiösa. Fastigheten har flera interna brunnar och källarvalvet med dopfundet tros ha anor från neolitisk tid.
Pris: Entréavgiften är 4,50 euro för vuxna och 3,50 euro för barn under tolv år samt för grupper på minst 15 personer.
Språk: Ordinarie guidningar sker endast på spanska. Andra språk kan bokas i förväg. Broschyrer finns på bland annat engelska, franska och tyska.
Aktuellt: Elva dagar kring midsommar 15-25/6) varje år inträffar ett ljusfenomen, som föranleder särskilda sammankomster i källarvalvet.
Kontakt: 953 758 150 - sinagoga@artificis.com
Mer information: http://sinagogadelagua.com

Se konsert med medeltidsmusik i muséet: