Det handlar om en ännu en process länkad till den så kallade Gürtel-härvan, där Partido Popular anklagas för ha tagit emot mutor och gjort stora svarta utbetalningar för att bland annat överskida de lagstadgade gränserna för finansiering av valkampanjer. Det är sparsamt med politiker eller tidigare politiker på de åtalades bänk, förutom PP:s tidigare generalsekreterare i Valenciaregionen Ricardo Costa. Han är numera känd för en telefonavlyssning där han ringer en av nyckelmännen i härvan och ber honom skaffa 100 gram rysk kaviar.

De huvudåtalade i den nya rättegången är representanterna för företaget Orange Market, som under flera år bland annat arrangerade Partido Populars valmöten och partikongresser. Tre av dem har redan dömts till fängelse i tidigare rättegångar och nu verkar de ha ledsnat och nått ett avtal med statsåklagaren, för att begränsa sina nya straff. Det har lett till flera svidande vittnesmål som anger hur PP-ledningen i Valencia, inkluderat tidigare regionalpresidenten Francisco Camps, ledde härvan.

I normala fall hade detta varit en riktig kioskvältare, men det är mycket i Spanien som inte är normalt. Rättsväsendet är så långsamt att många av de brott som nu utreds hunnit preskribera. Det innebär att även om domstolen finner vittnesmålen vara övertygande kommer de tidigare PP-topparna att slippa undan.

Kanske många tänker att de åtminstone får betala ett högt politiskt pris, men inte heller detta är särskilt sannolikt. De senaste valresultaten antyder att Partido Popular redan betalat sitt korruptionspris och i den bemärkelsen nått sin sympatibotten. De ältar dessutom sitt mantra att de som nu står till svars ”ej längre ingår i partiet”.

Som om allt detta inte vore tillräckligt upprörande gjorde justitieministern Rafael Catalá ett nytt uppseendeväckande uttalande i veckan, med anledning av de nya vittnesmålen som pekar ut tidigare PP-toppar. Justitieministern försökte inte ens verka opartisk när han förkunnade att vittnesmålen utgör en försvarsstrategi av de åtalade och att de sålunda saknar trovärdighet. Heja.