Det har varit möjligt att rösta både på plats på kommunkontoren eller via Marbellas hemsida. Sammanlagt 4 970 personer har uttryckt sina prioriteringar bland de projekt som kommunledningen presenterat som alternativ. Det projekt som fått flest poäng och omnämnts av 65 procent av de röstande är det offentliga ålderdomshemmet, som också är ett av borgmästaren Ángeles Muñoz främsta prioriteringar. Hemmet erhöll sammanlagt 3 272 poäng.

På andra plats kom ombyggnaden av fastigheten Feria till kommunal språkskola, som fick drygt tusen poäng. På tredje plats med 750 poäng angavs ett nytt musik- och dansinstitut i San Pedro Alcántara.

Det är dock oklart om kommunen kommer att kunna lägga en enda euro på något av projekten. Detta då skatteverket Agencia Tributaria gjort anspråk på skadeståndet från Malayarättegången, som en delbetalning av kommunens ackumulerade skuld.