ERE står för ”Expediente de Regulación de Empleo”, som i praktiken är ett regionalt avgångsvederlag. Det infördes av socialiststyret i Andalusien 2000, vid en tidpunkt då ett flertal känsliga privata företag med många anställda tvingades till massuppsägningar. Mellan 2000 och 2009 delades det ut ERE-bidrag för sammanlagt 680 miljoner euro, till mer än 6 000 personer som förlorade sina jobb. Det har presenterats olika siffror, men detta är den summa som ligger till grund för utfallet i provinsdomstolen i Sevilla.

Det som blivit föremål för rättegång och fällande domar är att Junta de Andalucía, för att skynda på processen, upphävde alla typer av kontroller av utbetalningarna. Den dåvarande arbetsdirektören Rafael Guerrero hade i praktiken obegränsade kompetenser och många miljoner hamnade i fel fickor. Exakt hur mycket är det fortfarande ingen som vet, men det tros röra sig om mer än 140 miljoner euro, som bland annat lyftes av drygt 140 personer som ej hade rätt till stöd. Det är personer som aldrig jobbat i krisbolagen, men som skrevs in som om de gjort det. Det är knappast någon tillfällighet att de obehöriga på ett eller annat sätt är bekanta till dem som betalade ut medlen.

Den mest uppseendeväckande detaljen i målet är hur chauffören till arbetsdirektören Guerrero erkänt inte bara att han själv lyfte bidrag utan behörighet, utan att han och Guerrero brände delar av medlen på droger och prostituerade.

Skandalen har nått de högsta instanserna i Junta de Andalucía, inkluderat de två tidigare regionalpresidenterna José Antonio Griñán och Manuel Chaves. Den förste har dömts till sex års fängelse medan bägge belagts med nio års tjänsteförbud. Andra namnkunniga som fällts är den senare näringsministern Magdalena Álvarez samt Gaspar Zarrías, som agerade vice regionalpresident under många år.

Ingen av de högsta topparna befinns ha skott sig personligen, men de ska ha känt till och tolererat svinnet. Domarna kommer att överklagas och det återstår att se om de vinner laga kraft, men politiskt är de förödande för socialistpartiet i Andalusien. Många menar att de utgör slutet på före detta regionalpresidenten Susana Díaz karriär, medan Partido Popular till och med krävt Pedro Sánchez avgång. Detta trots att Sánchez varken är från Andalusien eller blev partiledare förrän flera år senare.

ERE-skandalen är endast en av flera omfattande korruptionsfall som berör tidigare Junta de Andalucía. En minst lika omfattande skandal har att göra med svinnet av bidrag till kompletteringskurser för arbetslösa under den ekonomiska krisen. Även den blir föremål för rättegång så småningom och med all säkerhet med stränga straff som följd.

Det mest anmärkningsvärda med ERE-domen är inte att det tog åtta år att komma till rättegång och ytterligare ett år för domstolen att fastställa straffen. Det är att domstolen ej fastställer exakt hur mycket som svindlats och ännu mindre hur pengarna ska återfås. De dömda har förutom rättegångskostnader ej dömts att betala något skadestånd.

Se SK-tv-inslag där den dåvarande regionalpresidenten José Antonio Griñán lovordar Sverige: