Konkurrensverket CNMV granskar sju olika företag, bland dem Idealista samt Look & Find. De misstänks ha brukat algoritmer som automatiskt synkroniserat deras avgifter sinsemellan, som mellanhänder vid både fastighetsköp och uthyrning. Denna samordning skulle ha medfört högre kostnader för kunderna och kan därmed befinnas vara brottsligt.

Det misstänkta fifflet skulle inte grunda sig i muntliga eller skriftliga avtal, som i traditionella kartellbildningar, utan genom automatisering med hjälp av algoritmer. Det är första gången som denna typ av misstänkt bedrägeri är föremål för granskning i Spanien.