Situationen förändras hela tiden. Därför är det viktigt att du håller dig informerad. Det som gäller just nu kanske inte gör det om en stund. Över lag tar spanjorerna situationen med ro och resignation. Vi ser också att krisen tar fram människors bästa sidor och framhäver de som är ovärderliga för vårt samhälle. Det gäller inte minst vårdpersonalen, som slåss i första linjen och riskerar sin egen hälsa för sina medmänniskor.

När krisen väl blåst över kommer det finnas gott om tid att analysera vilka åtgärder av de som nu vidtas som var de mest lämpliga och om de tillämpades i rätt tid eller ej. Just nu handlar det om att vi bekämpar coronaviruset tillsammans och att vi tar personligt ansvar.

En intressant artikel som just publicerats av nättidningen El Diario.es anger fyra huvudskäl till att detta virus, Covid-19, haft ett så snabb spridning runt hela jordklotet. Det första är att det har en så annorlunda struktur att inga individer haft antikroppar för att bekämpa det. Skäl nummer två är att det av allt att döma sprids vidare av personer långt innan de får egna symptom, om de får några alls. Det tredje skälet är att symptomen så liknar vanligare förkylningar och influensa att det kunnat gå länge ”under radarn”. Sista skälet är att det inte finns något botemedel och att det efterlängtade vaccinet under inga omständigheter kommer att vara klart förrän den nuvarande krisen dragit förbi. Men förhoppningsvis kommer ett vaccin att förhindra nya spridningar av Covid-19.

Du kan läsa den spanska artikeln här:
https://www.eldiario.es

Jag vill fästa din uppmärksamhet vid punkt två, nämligen smittspridningen utan att själv ha symptom. Det vi vet om Covid-19 är att den övervägande majoriteten av de smittade endast får lindriga symptom som feber och halsont, eller inga symtom alls. Alla drabbade kan dock smitta andra, som i sin tur i värsta fall kan avlida. Du och jag kan med andra ord omedvetet bidraga till andras död.

Detta lika otvetydiga som fruktansvärda faktum kräver en mentalitetsförändring. Vi måste sluta oroa oss för att bli smittade och utgå från att vi redan kan bära på coronaviruset. Denna visshet bör prägla alla aktioner du vidtar och leda till det som kallas för social distansering. Grundprincipen är att du bör hålla dig hemma, var det än är för tillfället och endast gå ut för absolut nödvändiga ärenden, som att handla mat, mediciner eller rasta hunden.

De tusentals madridbor som flydde ut till sina semesterhus när huvudstaden stängdes ned agerade ansvarslöst. Helt säkert omedvetet och utan tvekan med den felaktiga mentaliteten att de ville undvika att bli smittade, när flera av dem redan var det. Likaledes måste det poängteras att de många svenskar som i dagarna lämnar Spanien endast bör göra det om det är absolut nödvändigt och i vilket fall se till att vid hemkomsten försätta sig i karantän i minst två veckor. De senaste rönen pekar dessvärre mot att man fortsatt kan vara smittsam i ytterligare två veckor, efter att man själv överkommit sjukdomen.

Varför gör vi detta då? En del menar att viruset måste ha sin gilla gång. Den krassa verkligheten är dock att antalet bäddar på intensiven liksom antalet respiratorer ej är oändligt. Detta gäller inte bara Spanien, utan alla länder. Om vi inte lyckas bromsa den nuvarande spridningen kan läkare tvingas besluta om vilken patient som ska få respirator och vilken som inte får det. Vi måste därför se till att jämna ut smittkurvan. Troligtvis blir lika många oavsett infekterade, men det måste ske över en längre period.

Det är mycket information att ta in, men på Sydkusten ska vi försöka förmedla så mycket och så tydlig information som möjligt så länge krisen varar. Vi kanaliserar alla nyheter om coronakrisen genom denna sida, som du bör konsultera flera gånger om dagen:
https://www.sydkusten.es

Vi befinner oss fortfarande i inledningsfasen av krisen. Siffrorna kommer att stiga kraftigt åtskilliga dagar till, innan vi börjar skönja en förbättring. Dessutom är antalet registrerade coronafall av allt att döma en bråkdel av de verkliga, då tester nu endast sker i särskilda fall vid allvarligare symptom. Denna insikt kan förefalla skrämmande, men innebär samtidigt att dödligheten i Covid-19 troligtvis är betydligt lägre än vad statistiken antyder. Det är inte orimligt att utgå ifrån att kanske hundratusentals personer i Spanien redan smittats, men att de flesta aldrig ens kommer att få reda på det.

Du bör sammanfattningsvis utgå från att du redan kan vara smittspridare. Fokus måste ligga på att skydda de utsatta grupper som riskerar allvarliga komplikationer, inte minst de äldre.

Vi ser fram mot att förmedla betydligt trevligare nyheter inom en snar framtid. Tills dess, ta hand om dig och framför allt, var varsam med din omgivning!