Ett enkelt blodprov för 25 euro och 20 minuter senare resultatet. Det kan tyckas som en enkel försäkring inför möte med äldre släktingar, en resa eller återgången till jobbet. Men hälsovårdsmyndighetens rekommendationer har inte ändrats – testerna ska bara genomföras på personer med symptom eller de som varit i nära kontakt med en smittad. Och alltid efter en läkares bedömning och tolkning i efterhand. Det skriver tidningen El País.

Trots krav på recept är det inte alltid en läkare inblandad vid de tester som genomförs på privatklinikerna. Ett negativt svar betyder endast att personen inte har viruset i det ögonblicket och det är viktigt med en professionell tolkning av svaret. Ett PCR-test som kostar cirka 90 euro att göra privat, har bara 60 procent känslighet när det gäller asymtomatiska och ett negativt svar betyder alltså inte att personen inte bär på smittan och kan föra den vidare.

Det finns hundratals olika snabbtester på marknaden och de flesta har mycket låg tillförlitlighet. De kan ge både falska positiva och falska negativa resultat. De kan användas i undersökningssyfte, men på individuell nivå är de meningslösa enligt experterna.