Föreningen “Salvemos el Bosque Chaparral” (Rädda skogen Chaparral) genomförde 7 juli en manifestation utanför kommunhuset i La Cala de Mijas, för att protestera mot skövlingen av tallar och byggandet av bostäder i naturområdet. Kommunen står i begrepp att godkänna ett projekt som innebär att en viktig del av tallskogen fälls, för att ge plats för ett flertal femvåningshus.

I manifestationen deltog ett hundratal personer, bland annat representanter från flera politiska partier som Partido Popular och Podemos. Det skriver tidningen Diario Sur. På sajten change.org har rörelsen fått 3 600 namnunderskrifter som stöd för kravet på att skogen skyddas och att området klassificeras som ej byggbart, på grund av sina miljövärden.

Enligt föreningen nyttjas skogen av Mijasborna för bland annat idrottsutövning och dessutom finns där en stor biologisk mångfald av både djur och växter, som skulle påverkas negativt av bygget. Motståndarna kräver att den nuvarande stadsplanen från 1999 revideras och att skogens värde för allmänbildningen erkänns. Föreningen arbetar med kommunen för att försöka nå en överenskommelse där projektet byggs på annan plats och att stadsplanen ändras för att skydda skogen.