Studien har genomförts inom hela EU och allra högst livskvalitet anser sig skandinaverna ha. Málaga är dock den spanska stad som får bäst betyg för livskvaliteten av sina invånare, nära 94 procent uttrycker sig positivt om hemstaden. En annan spansk provinshuvudstad som får högt betyg är Oviedo, där 93,5 procent av invånarna uppger att de är nöjda med sin bostadsort.

Lite drygt 84 procent av Madridborna är nöjda med att bo där, medan drygt 89 procent av Barcelonaborna är tillfreds med sin stad. I jämförelse är 85,6 procent nöjda med att bo i Paris, 87,6 procent i Bryssel och 88,4 procent i Lissabon. Något lägre är resultatet i Rom (74,8 procent) och Aten (64,3 procent).

Köpenhamnsborna är de i hela EU som trivs bäst i sin stad, hela 98,2 procent, tätt följda av stockholmarna (97,6 procent) och Osloborna (97,1 procent). Invånarna i större städer värdesätter tillgången till kollektivtrafiken, medan boende i mindre städer lyfter fram säkerheten som en fördel.

Majoriteten av deltagarna i enkäten tycker att deras stad är en bra plats att bo på för etniska och sexuella minoriteter. Gällande kvaliteten på den offentliga förvaltningen, visar dock studien på ett växande misstroende. Hälften av EU-medborgarna menar att det förekommer korruption. Denna siffra är högre i de städer där invånarna uppvisar ett lägre index för medborgarnöjdhet.