Haim Tsuff var den enda som deltog i budgivningen av det gamla posthuset, när det auktionerades ut av det andalusiska regionalstyret i december 2019. Byggnaden som varit igenbommad i mer än tio år, ska enligt stadsplanen användas för tjänster av allmänt och socialt intresse. Exempelvis äldreboende, studenthem, barnhem eller liknande.

Tsuff vill öppna hotell, något som den aktuella klassificeringen inte tillåter. För att ansöka om en ändring i stadsplanen måste han kompensera kommunen, antingen genom att skänka mark för allmännyttig verksamhet i närliggande områden eller med ekonomiska medel. Att hitta mark med motsvarande kapacitet är dock inte helt enkelt, då byggvolymen i posthuset uppgår till nästan 16.000 kvadratmeter.

Efter att under flera månader ha sökt efter olika möjliga alternativ, uppges Tsuff nu ha hittat en tomt som ska kunna uppfylla kriterierna. Förslaget ska presenteras för kommunens representanter på deras nästa möte. Om det accepteras kan ändringarna i stadsplanen genomföras så att det gamla posthuset tillåts byggas om till hotell. Det skriver tidningen Diario Sur.

Ägarens önskan är att helt ändra byggnadens fasad, för att skapa ett lyxhotell som ska utgöra en ny ikon för staden. I dagsläget lider fastigheten av ett kraftigt sönderfall, som gör det tvunget att hålla den täckt med ett nät.