De ansvariga för Mobile World Capital, som ligger bakom kongressen som hålls i Katalonien, signerade 3 mars ett samarbetsavtal med Málaga kommun. Det innebär att det kommer att arrangeras ett flertal aktiviteter i staden efter den stora utställningen i Barcelona. Mobile Week Málaga kommer att hållas mellan 9 och 12 december och inkluderar både utställningar och föredrag. Det skriver tidningen Diario Sur.

Överenskommelsen formaliserades av Málagas borgmästare Francisco de la Torre och Carlos Grau, VD för Mobile World Capital. Syftet är att främja den digitala transformationen och överbrygga de tekniska klyftorna. Mobilveckan i Málaga ska vila på fyra pelare; teknik, innovation, talang och samhälle. Fokus i den första upplagan blir samhälle och teknik.

När det gäller samhälle lyfter Carlos Grau upp problemen under pandemin där många, trots den moderna tekniken, inte kunnat ta farväl av sina sjuka anhöriga. Samt alla de studerande som på grund av okunskap och brist på resurser inte kunnat delta i onlineundervisning. Det kommer att erbjudas olika aktiviteter för studerande, föräldrar och yrkesverksamma. Distansarbetet uppges vara en viktig punkt på agendan, likaså målen för en hållbar utveckling.