Träffen var det femte förparlamentet, som SVIV arrangerar områdesvis för att kartlägga inför sommarens utlandsparlament de mest angelägna frågorna hos svenskar som bor utomlands. Sammankomsterna är öppna för alla, ej endast medlemmar i föreningen, men däremot är maximiantalet begränsat till 30 personer per förparlament.

Ett utbrett önskemål bland spaniensvenskar är möjligheten att kunna förnya pass inte bara i Madrid, liksom att identitetshandlingen ska ha längre giltighetstid. Den fråga som dock röstades fram som mest angelägen var bildandet av en särskild valkrets för utlänningar.

Läs mer:
https://www.sviv.se