Det är första gången på 20 år som fotgängare tillåts på sträckan, som stängdes på grund av stenras. Sträckan som sammanbinder stränderna Calahonda och Burriana är totalt en kilometer lång och håller på att ställas i ordning. Detta är den första etappen som blivit klar.

Det är fråga om en mycket vacker promenad som går längs klippkusten, öster om Balcón de Europa.