Ministerrådet godkände 6 juli lagförslaget gällande så kallade uppstartsbolag, som därefter skickats ut på remiss. Texten inkluderar skattemässiga åtgärder för att locka denna typ av bolag till Spanien samt ett visum för att underlätta för utländska distansarbetare, så kallade digitala nomader. Det skriver tidningen El Diario.

Startups föreslås betala 15 procent i bolagsskatt, jämfört med nuvarande 25 procent. För att omfattas av förmånen måste företaget bland annat ha sitt huvudkontor och mer än hälften av den anställda personalen i Spanien, ha funnits i max fem år, omsätta max fem miljoner euro per år samt ha en innovativ karaktär. Utkastet innehåller även gynnsamma villkor när det gäller aktieoptioner som bolagen ger till sina anställda.

När det gäller personer som kommer till Spanien för att distansarbeta, syftar lagförslaget till att inkludera dem i inkomstskatten för icke residenta och sänka kraven för att få tillgång till systemet. Planen är även att upprätta ett särskilt visum för personer som arbetar för ett utländskt företag i Spanien.