Enligt siffror från det kommunala investerarkontoret, La Oficina Municipal del Inversor, har 14 internationella företag anlänt till Málaga för att stanna under årets första halvår. Under hela 2020, året när pandemin bröt ut, var det totalt sex och motsvarande siffra 2019 uppgick till tolv. Det vill säga att hittills i år har fler företag etablerat sig än under hela 2019, då ingen kris fanns i sikte. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Intresset uppges vara större än någonsin. Förutom de som redan etablerat sig, har investeringskontoret mottagit förfrågningar från ytterligare ett 40-tal utländska bolag. Bland de nya bolagen i år finns flera techbolag som redan skrivits om i media, såsom Vodafone, Google och Globant. Men även andra sektorer är representerade, däribland energi, konstruktion, finans och hälsa. De flesta företagen kommer från Europa, USA eller Sydamerika.

De 14 nyetableringarna har skapat totalt 1.500 jobb i staden. Förutom arbetstillfällen uppges en annan fördel vara att de tar med sig högkvalificerad arbetskraft med en viktig köpkraft, vilket gynnar exempelvis restaurangbranschen och kultursektorn.