Förskolan heter Lilla Snigel, som anknyter till den populära barnsången. Bakom verksamheten finns Pilar Sanhueza och Christian Burgi. Pilar är född i Chile och har arbetat många år i Stockholm, först som förskolelärare och de senaste åren som biträdande rektor i flera förskolor. Hon är nu rektor för den nya skolan.
– Jag vill skapa en plats för lärande där barnen ska stå i fokus och deras tankar och intressen ska synas i verksamheten, berättar hon.

Christian är assistent och barnskötare, men även kökschef. Han har arbetat många år i kök i olika delar av världen och närmast på en grundskola i Huddinge kommun. Precis som Pilar är Christian inte från Sverige från början, utan föddes i Schweiz och har tyska som modersmål, även om han bott i Sverige sedan 1992.
– Undervisning för barn ska vara lekfullt. Vi vill skapa glädje och gemenskap i en demokratisk, stimulerande och utmanande miljö! Tillsammans!

Lilla Snigel har två pedagoger som tar hand om max 14 barn, upp till sex års ålder. Skolan har öppet vardagar 09.00-13.00 alternativt 09.00-15.00. Miljön är flerspråkig. Musik är ett viktigt redskap, de läser sagor, målar, dansar och skapar på både svenska och spanska och meningen är att det även ska vara lekfulla inslag på engelska.
– Alla barn som lämnar Lilla Snigel ska ha med sig fina erfarenheter av kollektivt lärande utifrån svensk läroplan, betonar Pilar.

Förskolan vänder sig till svenska familjer i Fuengirola med omnejd. Vid sidan av det ordinarie förskoleschemat planeras eftermiddagsaktiviteter för en bredare målgrupp.
– Med ett drop-in bibliotek och lekstationer vissa eftermiddagar i veckan, erbjuder vi barnens familjer och andra besökare en plats för lek och lärande i våra lokaler. Här finns bland annat pysselbord, legomatta och olika spel, liksom vårt mångkulturella bibliotek, berättar Christian.

Andra planerade verksamheter är kurser i bakning för föräldrar och barn liksom fysiska aktiviteter som rörelsekurser. Dessutom vill Lilla Snigel organisera föreläsningar för familjer och pedagoger i samverkan med andra skolor.

Mer information:
https://www.lillasnigeln.com