Ministerrådet har antagit ett lagförslag som syftar till att bättre reglera hur främst större företag bemöter sina kunder. Den mest uppmärksammade punkten är att det alltid måste finnas möjlighet att bli bemött av en fysisk person på telefon och inte som ofta i nuläget enbart en automatisk röst. Denna robot befinns vara både komplicerad, tidskrävande och ofta inte erbjuda konkreta alternativ för de ärenden som kunden önskar behandla.

Kravet på fysisk kundtjänst ska gälla företag med mer än 250 anställda och en årlig omsättning på mer än 50 miljoner euro. Andra regleringar, som ännu måste antas av parlamentet, är att kundtjänsten inte får ske uteslutande från betalnummer samt att reklamationer måste behandlas inom en månad.