Enligt människorättsorganisationen har de spanska myndigheterna medvetet inskränkt hjälpen och möjligheterna att söka asyl. Detta trots att protokoll upprättades i samband med den stora flyktingkrisen vid öarna 2006. Långt ifrån att vidareutveckla mottagningen sedan dess har denna fått förfalla, trots att den nuvarande krisen enligt Amnesty på inget sätt kommit som någon överraskning.

Listan över brister i flyktingmottagningen på öarna är lång och gäller bland annat tillsynen av minderåriga som anländer ensamma, juridisk hjälp för att kunna ansöka om asyl och åtgärder för att förebygga människohandel.

Enligt Amnesty har Spanien undlåtit att konfrontera ett visserligen komplext men verkligt problem sedan mer än 15 år. Istället har kriserna bemötts med restriktiva åtgärder i syfte att avskräcka migranter från att försöka ta sig till Kanarieöarna.