De sedan tidigare extremt höga energipriserna skjuter nu i höjden med ytterligare kraft på grund av kriget i Ukraina. Elpriset är i dagsläget mer än tio gånger så högt som för ett år sedan, efter att den senaste rekordnoteringen i måndags omedelbart överträffats med mer än 20 procent.

I juli förra året ringde larmklockor när marknadspriset på el översteg 100 euro per megawattimme. På tisdagen kommer den billigaste tidsintervallen inte understiga 400-gränsen. Samtidigt kostar energin hela 700 euro per megawattimme mellan klockan 19 och 20 på kvällen.

Det är liksom tidigare priset på naturgas som pressar upp elkostnaderna. Ryssland är världens näst största producent av naturgas och den främsta exportören till EU.

Oron på grund av kriget och de extrema energikostnaderna skakar de internationella marknaderna. Madridbörsen inledde måndagen med ett ras på mer än 5,5 procent, men återhämtade sig senare. Ibex-35 stängde på 7.644,6 punkter, vilket var en nedgång på 0,99 procent. Då hade börsen redan rasat veckan före med hela nio procent.