Endast under en kort period i samband med finanskrisen översteg priset på diesel det på bensin och senast det inträffade var i december 2011. Denna vecka har dieselpriset nått en ny rekordnivå i Spanien, på i genomsnitt 1,837 euro per liter. Det är en ökning med två procent jämfört med förra veckan och en procent mer än det tidigare rekordet, som noterades för två veckor sedan.

I och med att priset på bensin denna vecka endast stigit med 0,3 procent är den nu något billigare än diesel. Bensinen kostar i genomsnitt 1,818 euro per liter, efter att för två veckor sedan ha noterat sin rekordnivå på 1,845.

Från de nuvarande priserna räknas från och med 1 april av minst 20 cent per liter vid tankning. Detta efter det dekret som antagits av regeringen och som innebär att staten subventionerar bränslet med 15 cent per liter och bensinstationerna i sin tur står för ytterligare minst fem cent. En del köer väntades på sina håll vid bensinstationerna, då många trafikanter avvaktat de senaste dagarna med att tanka, tills subventionerna trädde i kraft.