Valdeltagandet i utlandet är normalt inte stort, men SVIV har i år lagt ned mycket energi på att engagera utlandssvenskarna. Föreningen har bland annat sammanställt svar från de olika partierna på frågor som är speciellt aktuella för svenskar som bor utomlands och som har rösträtt i valet.

SVIV är en politisk obunden förening, som försvarar utlandssvenskarnas intressen. De har satt ihop information både om hur man gör för att rösta från utlandet och vad de olika partierna står för. Länkarna finns sammansatta på följande sida:
https://www.sviv.se