Debatten som pågår på Kanarieöarna om behovet av restriktioner har föranlett PP-ledamoten i Europaparlamentet Rosa Estaràs att be om ett klargörande från EU-kommissarien. McGuinness har svarat att paragraf 63 i EU-stadgarna uttryckligen förbjuder restriktioner när det gäller EU-medborgares möjligheter att investera i bostäder var som helst inom unionen. De undantag som förekommer i vissa länder som Finland, Danmark, Malta och Kroatien förhandlades före deras inträde i unionen.

Enligt McGuiness kan undantag från regeln i paragraf 63 endast tillämpas med hänvisning till allmän ordning eller säkerhet. Det menar partier som Podemos är fallet på Kanarieöarna, då de utländska köparna pressar upp huspriserna så kraftigt att det uppstår bostadsbrist för de fastboende. Under 2022 stod utlänningar för 29 procent av alla husköp på Kanarieöarna.