Totalproduktionen i Spanien minskade 2023 med åtta procent, samtidigt som priserna steg med i snitt tolv procent. Jordbruksförbundet UPA beskriver året som det värsta någonsin på grund av klimatförändringar. Andra organisationer, som Asaja, lyfter fram vattenbristen och stigande kostnader. Året präglades också av ökade krav på hållbarhet och djurvälfärd inom jordbruket. Det skriver El País.

Särskilt drabbat förra året var spannmålsproduktionen, som påverkades av såväl den nya gemensamma jordbrukspolitiken (PAC) som av marknadens instabilitet och osäkerhet. Mindre familjeägda gårdar påverkades i större utsträckning än större företag, som kunde dra nytta av stordriftsfördelar.

Klimatförändringarna ledde även till en ökning av jordbrukets försäkringskostnader till rekordnivåer på 1,2 miljarder euro. För att lindra effekterna av torkan och andra utmaningar, som kriget i Ukraina, tilldelade det spanska jordbruksdepartementet mer än en miljard euro i direkta bidrag till jordbruket.

Skörden av spannmål minskade drastiskt, från 17 miljoner ton föregående år till drygt tio miljoner ton. Olivproduktionen drabbades också hårt, med en minskning till mindre än 700.000 ton på grund av torka och brist på bevattning, trots en ökning av bevattningsområdena. Vinproduktionen föll till 30,6 miljoner hektoliter jämfört med 35,7 miljoner året innan. Denna minskning av produktionen har lett till en ökad konkurrens på den internationella marknaden.

I djurhållningen påverkades framför allt nötkreatur och får av bristen på bete, vilket ökade kostnaderna för foder. Djuruppfödningen minskade också, speciellt inom mjölk- och köttnötkreatur, på grund av minskad konsumtion och ökad import.