Det var hotelledningen själv som tog prover i samband med sjukdomstillfället och kommunens analys bekräftade förekomsten av legionellabakterier.
Hotellets SPA stängs därmed tills vidare, även om det varit i bruk i en månad sedan sjukdomsfallet.