Bernardo Laniado-Romero har arbetat med Museo Picasso i mer än sju år, sedan ett år tillbaka som direktör. För 20 år sedan började han sin karriär på The Metropolitan Museum of Art i New York.

Hur står sig Málaga jämfört med New York?
—Det är självklart väldigt annorlunda, det är annan livsrytm här. Å andra sidan är rytmen på museet väldigt intensiv och det är det som påverkar mitt liv. Så på sätt och vis är det inte så stor skillnad.

Vad är Picassos storhet?
—Picasso är en banbrytare, en nyskapare. Tidigare hade konsten varit verkligheten återgiven på en målarduk. Picasso bryter med representationen av tiden, rummet och rörelsen och skapar en ny bild där du kan se en kvinna framifrån och i profil på samma gång.

Hur står sig Museo Picasso i Málaga jämfört med museerna i Barcelona och Paris?
—Alla tre är fantastiska. Man måste dock framhäva att de viktigaste av Picassos tidigare verk finns i Barcelona.
Men samlingen i Málaga ger en ganska komplett bild vad gäller stilar, tekniker och perioder. Den presenterar en Picasso som tidigare var okänd. Vi får möta, inte bara stjärnan Picasso, utan en arbetande, undersökande man som rättar och korrigerar sig.

Kan man njuta av museet även om man inte vet någonting om Picasso?
—Nej, du behöver inte känna till titeln, årtalet, tekniken eller vem som donerade varje tavla. Det viktigaste är att se och känna, att du frågar dig och ifrågasätter saker när du står där framför tavlan.

Vad är dina ambitioner för framtiden?
—Vi satsar på utbildningsavdelningen, som vid sidan om konstavdelningen, är museets motor. Vi vill ut och besöka skolor. Nästa år lanserar vi ett samarbete med universitetet.
Vad gäller utställningar fortsätter vi att presentera två stora per år.

Kan det verkligen finnas nyheter om Picasso?
—Absolut, Picasso var oerhört fruktsam, levde länge och skapade under större delen av sitt liv. Det återstår många verk att utforska. Tänk dig att man än idag skriver nya saker om Leonardo da Vinci och Michelangelo, och Picasso är ny jämfört med dem.

Vem besöker Museo Picasso
—Vår typiske besökare är mellan 40 och 50 år, yrkesman, något fler kvinnor än män, välutbildad och med en inkomst högre än genomsnittet. Så det är naturligt att större delen av vårt arbete riktar sig mot en ny publik, framför allt låginkomsttagare.

Är konsten idag alltför intellektuell? Något för konstnärer, gallerister och museedirektörer?
—Det är en komplex fråga. Jag anser inte det. Det har funnits perioder under vilka konsten varit mycket mer intellektuell. På 1920-talet, i slutet av 1800-talet och under renässansen.
Däremot kanske konsten som man producerar idag är alltför intellektuell.

Förtjänar Málaga att bli Europas kulturhuvudstad 2016?
Ja, Málaga har mycket visa upp, inte bara Picasso, även om han är viktig. Málaga har en rik kultur, förutom avantgarde och postmodernism, en fantastisk folklore som bevarats.

Ska ni fira tvåårsjubileet den 27 oktober?
Nej, om vi skulle fira varje år skulle vi trötta ut folk.