2024-02-21 09:23:50
En bra beskrivning av uppehållsrätt inom EU är följande:
1. Tidsbegränsad uppehållsrätt: upp till tre månader.
2. Förlängd uppehållsrätt: en villkorad rätt att stanna kvar längre än tre månader.
3. Permanent uppehållsrätt: en rätt att efter att ha varit bosatt i en medlemsstat i fem år stanna kvar där, utan att längre behöva uppfylla kraven för förlängd uppehållsrätt. https://www.migrationsinfo.se

Ska du stanna mer än 3 månader i Spanien ska du ansöka om uppehållsrätt, där du ska kunna visa att du kan försörja dig/din familj samt har tillräckligt omfattande sjukförsäkring eller S1 blankett om du är pensionär. Detta är vad lagstiftningen säger.

I praktiken är det inte lika lätt att genomföra då det i vissa regioner tar månader att få en tid för registrering. Dessutom, sjukförsäkringen ska gälla 1 år och sjukförsäkringar är dyra.
RM

2024-02-21 09:48:28
Som jag tidigare framhållit. Teori är en sak och praktik en annan. Om nu Spanien är intresserat av att få dessa uppgifter att bli korrekta så är det helt ofattbart att de inte gör det möjligt att registrera den fortsatta uppehållsrätten digitalt.
Leffeboy

2024-02-21 10:54:34
Hej RM, tack för svar. Citerar din länk: "EU-bestämmelser tillåter att medlemsstater inför krav på en särskild registreringför unionsmedborgare som ska vistas i en annan medlemsstat längre tid än tre månader". Kan "tillåter" vare ett nyckelord här? Dvs lite som skall- resp bör-krav? I samband med att jag ställde frågan till advokatfirman skickade jag med länk till
https://costaluzlawyers.es
Punkt 1 i länken är entydig, You Must Register.
Svaret jag fick från advokatfirman var som sagt var dock lika entydigt: jag kan glömma det där med att ansöka om residency eftersom jag har NIE och inte ska vistas mer än 180 dagar under 2024. Är nu helt konfys. Det känns som att firman antingen har fel eller att det finns undantag beroende på den enskildes situation. Kanske är det valfritt för Spanien att kräva residency eller inte, och att detta avgörs lite godtyckligt från fall till fall?
För mig vore det skönt att slippa besväret med att ta fram intyg och åka in till Malaga för att registrera mig. Tycker att jag redan är registrerad överallt med NIE, patronato, escritura och allt vad det heter.
.

2024-02-21 11:11:37
Förresten: I tråden som sedermera stängdes på grund av olika påhopp (jag var inte inblandad) så hade jag utlovat svar om vilka eu-länder som krävde registrering efter tre månader. Jag ställde en fråga om detta till EU och fick så småningom ett helt obegripligt svar. Jag tyckte jag ställt frågan på ett enkelt och otvetydigt sätt men den som svarade (inte på svenska utan på Google-svenska) svarade inte på frågan utan på helt andra saker. Då tröttnade jag. Men som sagt var: Min enkla killgissning är att den absoluta merparten av de svenska som är i Spanien mellan 3-6 månader registrerar sig inte. Inte för att de inte vill utan för att det är så in i bänken besvärligt.
Leffeboy

2024-02-21 15:46:11
Den enda som svarar rätt är, RM detta är att förhålla sig till. Så när som om S1 intyget som endast kan ges ut från SE om personen är utskriven ur SE. Leffeboy visst är det så att många gör som du säger, men de bör känna till regelverket och inte hittepå regler som passar var och ens egna behov. Personen som startade tråden har fått fel info. Finns inga undantag för dig, finns mängder med personer som äger bostad, det har inget med boendeförhållandet att göra. OM sedan alla gör vad de enligt lag är skyldiga att göra, det är tveksamt.
Kercaz

2024-02-22 10:56:45
Rm och Kercaz,
bra svar!
Lagen om registrering av uppehållsrätten är tydlig.
Det står att om man stannar/bor längre tid än tre månader i följd skall du låte registrera dig.
Det står inte sex månader eller någon annan tidsperiod!
Att du efter sex månader (183 dagar) per kalenderår blir skattskyldig i Spanien är en annan sak.
Jag känner många personer som har registrerat sig och som därför har residencia-intyget men som bor kortare tid än halva året och som därför inte är skattskyldiga.
Att många har svårt att förstå detta är känt. Till exempel vissa banktjänstemän som har svårt att skilja på om kunden är skattskyldig (residencia fiscal) eller bara har registrerat sin uppehållsrätt och fått intyget Certificado de registro de ciudadano de la unión. Kunden får då upplysa på banken om vad som gäller. Skattskyldig eller inte.
Certifikatet gäller som Residente comunitario permanente en España efter fem år även om man har kvar den första registreringen. Man behöver inte byta eller förnya om person- och adressuppgifterna är oförändrade.
Att många, inte bara svenskar, bor i Spanien utan att registrera sig eller betala skatt är känt. Risken att åka fast verkar vara väldigt liten. Men varför skall man inte följa lagen även om inte polisen står bak hörnet?
Att man som pensionär med pension från Sverige har den stora fördelen att ha full sjukvård i både Sverige och Spanien borde kunna väga över på plussidan.
Gunnar

2024-02-22 11:33:33
Hej alla, och tack för svar.

Det verkar som om advokatfirman gav mig fel svar. Lite förvånande, då de har mycket gott rykte bland spaniensvenskar, och jag själv endast har goda erfarenheter av dem hittills. Nåja, även solen har väl fläckar, antar jag.

En följdfråga: Kan man anlita ombud för att ta hand om detta, och finns det isf tips på vederhäftiga alternativ (gärna med fastpris)?
.

2024-02-22 11:38:08
.,
man kan anlita hjälp med pappersarbetet men man måste personligen visa upp sig hos polisen .
Gunnar

2024-02-22 14:48:32
Du kan fråga Global Accounting i Marbella. De hjälper till med dessa ansökningar om registrering. Då får du tillfälle att höra vad de säger.
RM

2024-02-24 11:10:40
Kan man vara mantalsskriven i en spansk kommun under många år utan att ha registrerat sin uppehållsrätt och fått Certificado de registro de ciudadano de la unión ?
A B

2024-02-24 11:25:49
AB, att vara mantalsskriven i en kommun här är inte samma som i SE om du inte är spansk medborgare. Många som äger ett semesterboende är mantalsskrivna här, dock bor de inte här, dvs utflyttade från SE. Uppehållsrätten styrs av hur länge personen skall stanna, är det kortare perioder än 90 dagar behövs inget Certificado de registro de ciudadano de la unión
kercaz

2024-02-24 11:52:31
Kercaz,
Bra svar, men en spansk medborgare kan vara bosatt i Sverige och ha fritidshus i Spanien och ha registrerat sig i kommunen och ha padrón. Men uppehållsrätt har han/hon automatiskt som spansk medborgare.
En intressant sak är att om en spansk medborgare som bott i Sverige större delen av sitt yrkesverksamma liv flyttar tillbaka till Spanien som pensionär så har personen pension från Sverige och därmed svenskt EU-kort och intyg om rätt till vård i Sverige. Och naturligtvis spanskt SIP-kort. Men det var utanför ämnet i tråden.
Gunnar

2024-02-24 12:00:15
Gunnar, allt detta vet jag. Min man var spansk medborgare, skriven i SE och registrerad på Spanska Ambassaden som utflyttad från ES till SE, när han skrev sig Padron, här i Marbella på samma sätt som jag gjorde, svensk medborgare. DÅ skrev Spanska Ambassaden ut honom som återflyttad till ES, Vilket blev krångel med skatter osv. SÅ det är skillnad på medborgarskap och Padron. Allt med vården stämmer också, dock skattar inte spanska medborgare på svensk pension i SE utan endast i ES.
kercaz

2024-02-24 12:28:45
kercaz,
intressant och egendomligt för många är att spanska medborgare som flyttat tillbaka som pensionärer har sjukvård på samma sätt som utflyttade svenska pensionerade medborgare har trots att de inte betalar skatt i Sverige på sin pension som svenska pensionärer gör. Men helt riktigt, som du skriver, är det så.
Ha en fin dag!
Gunnar

2024-02-24 18:21:11
Svar till A B: Man kan ha padron utan att ha residencia i Spanien, men i vissa regioner pågår en debatt om huruvida det ska fortsätta eller ej. I regioner som t ex Kanarieöarna och Balearerna får de som har padron stor rabatt på inrikesresor, i vissa regioner/kommuner får de gratis resor inom regionen/kommunen, etc. Det har med andra ord stora ekonomiska konsekvenser för både den spanska staten och regionens ekonomi om icke-residenta får tillgång till dessa förmåner som egentligen är avsedda för dem som bor permanent i Spanien.

Så det pågår en diskussion om huruvida det ska vara lika lätt att få padron i fortsättningen också eller om en åtstramning bör ske.
RM

2024-02-25 09:45:24
Bra svar, och intressant diskussion. Vågar mig på en följdfråga till innan vi väljer hur vi ska göra, vet att detta varit uppe förut men har svårt att hitta, så: Om jag förstår det hela rätt måste man vid ansökan om residencia kunna visa upp ettårig privat sjukförsäkring vilket kostar 50-90 Eur/m och person. För oss som bara vill stanna 4 månader blir denna enda, extra, månad ganska dyr, upp till 90x12x2 = 2160 Eur. Vi har egentligen inget övrigt behov av privata sjukförsäkringar och tänker inte tillbringa över 180 dagar totalt i Spanien detta år. Spenderar hellre pengarna på en resa med egen bil till Portugal och ett spahotell i ett par dagar, för att bryta upp den spanska vistelsen i 90 + 30 dagar. Skulle detta fungera, och finns det några minimikrav på hur lång vistelsen utanför Spanien måste vara?
.

2024-02-25 09:52:49
.
du har redan en godkänd försäkring. Gratis! Ditt EU-kort. Mer behövs inte.
Gunnar

2024-02-25 10:23:59
Ursäkta min okunskap. Då faller det ekonomiska incitamentet för ett par spadagar i Portugal. Nu skulle vi kunna tänka oss en sådan utflykt i vilket fall, bla för att undvika all administration kring ansökan om residencia.

Skulle en tvånätters övernattning i Portugal fungera som "godkänd" utlandsvistelse (tillräcklig för att en 90-dagarsperiod ska anses vara avslutad, och en ny 90-dagarsperiod därmed vara inledd i samband med återkomsten till Spanien)?
.

2024-02-25 10:28:15
Enkelt svar: Nej
Leffeboy

2024-02-25 11:40:37
.,
vad mer finns att tillägga?.
Se sista delen av stycket om att vara kortare tid än tre månader. ”inte räknas för de syften som härrör från bosättningssituationen.” Vem kan förklara den innebörden? Texten i övrigt tycker jag är ganska lätt att förstå.
https://www.policia.es
”BO OCH BOENDE
I fall där vistelsen i Spanien för en medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, oavsett syftet, varar mindre än tre månader, kommer det att vara innehav av en giltig pass eller identitetshandling , på grund av vilken inresa till spanskt territorium har skett, är tillräckligt, varvid nämnda varaktighet inte räknas för de syften som härrör från bosättningssituationen.”

”BOENDE PÅ MER ÄN TRE MÅNADER
Medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att uppehålla sig på spanskt territorium under en period av mer än tre månader . De som är intresserade kommer att vara skyldiga att personligen begära registrering hos utlänningskontoret i den provins där de avser att stanna eller etablera sin bostad eller, om detta inte är möjligt, inför motsvarande polisstation, deras registrering i det centrala utlänningsregistret.

Ansökan måste lämnas in inom en period av tre månader från dagen för inresan till Spanien och ett registreringsbevis kommer omedelbart att utfärdas som innehåller den registrerades namn, nationalitet och adress, deras utländska identitetsnummer och registreringsdatum. . Tillsammans med registreringsansökan ska sökandens giltiga pass eller nationella identitetshandling lämnas in. I händelse av att nämnda dokument har upphört att gälla måste en kopia av det och begäran om förnyelse tillhandahållas.

Utom i de fall då det inte har tilldelats en NIE före ansökan, kommer ett dokument som ackrediterar betalningen av avgiften för utfärdande av certifikatet (i resten av fallen kommer det administrativa organ till vilket ansökan lämnas in, efter att ha tilldelats en NIE , leverera blanketten för betalning av avgiften, så att detta sker före utfärdandet av intyget).”
Gunnar

2024-02-25 12:45:26
Diskussionen återkommer hela tiden till vad säger reglerna/lagarna och hur tillämpas de/"hur gör folk".

De officiella reglerna säger att man måste ha en tillräckligt omfattande sjukförsäkring med begränsad andel självrisk. https://administracion.gob.es "EU residents are entitled to free health care in Spain for the first 3 months of their stay. They just need a European Health Insurance Card (EHIC).
On the other hand, if you are staying for the long-run (over 90 days), then you’ll need to hire a private health insurance contract, no matter if you are from the EU or not." https://www.immigrationspain.es

I den region jag bor i tillämpas dessa regler strikt. Alla kan ju räkna ut vad det har för konsekvens för ansökningar om residencia för personer som inte vill bo permanent i Spanien.

90 dagar räknas per kalenderår. Några dagar utanför Spanien räknas in i de dagar man tillbringar i Spanien.
RM

2024-02-25 13:07:15
RM,
de tre månader som anges är inte per kalenderår. Ingenstans står något annat än längre tid än tre månader. Till skillnad mot skattskyldigheten som är per kalenderår.
EU-kortet är godkänd försäkring!
”Om du är pensionär, eller av annan anledning inte arbetar i Spanien, skall följande bifogas ansökan:
Dokumentation som visar att man har en offentlig eller privat heltäckande sjukförsäkring, tecknad i Spanien eller i ett annat land.
Som bevis godtas följande:
Det europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet).
En originalhandling för en privat sjukförsäkring.
Socialförsäkringsintyg som visar att du har rätt till vård i ett annat EU-land (bland annat S1-, S2- och S3-intyg). Personer som tar ut svensk allmän pension kan ansöka om ett intyg E121 (S1) från den svenska Försäkringskassan. Se mer information från Försäkringskassan nedan.”
Från https://almunecar.se


Gunnar

2024-02-25 13:27:33
Intressant med uppgifter som är direkt motstridiga. Länken som RM hänvisar till går ju inte till en offentlig (statlig) källa utan till en organisation bestående av spanska advokater som sysslar med migration om jag fattar saken rätt. Så jag tror nog att Gunnar har rätt. Det räcker med det blåa kortet. Men fortsätt gärna diskutera så kanske vi till slut får ett helt korrekt svar. Men håll en god ton! 🙂
Leffeboy

2024-02-25 13:40:05
RM,
många kan bli oroliga och tvekar att anmäla sin uppehållsrätt i Spanien om de tror de måste ha privat sjukförsäkring.
Men så är inte fallet.
Ett EU-kort räcker.
Se i texten ”Sjukförsäkring, offentlig eller privat, avtalad i Spanien eller i ett annat land, så länge den ger täckning i Spanien”

https://www.interior.gob.es

”Dokumentation
Tillsammans med registreringsansökan (EX-18) ska den sökandes giltiga pass eller nationella identitetshandling lämnas in eller, om den har löpt ut, en kopia av den och ansökan om förnyelse samt följande dokumentation (original och kopia), beroende på de omständigheter som sökanden befinner sig i.
……
Personer som inte utför en arbetsaktivitet i Spanien måste tillhandahålla dokumentation som visar att de följer följande två villkor:
Sjukförsäkring, offentlig eller privat, avtalad i Spanien eller i ett annat land, så länge den ger täckning i Spanien under din vistelseperiod motsvarande den som tillhandahålls av det nationella hälsosystemet. I vilket fall som helst kommer det att förstås att pensionärer uppfyller detta villkor om de genom motsvarande intyg bevisar att de har rätt till hälso- och sjukvård på bekostnad av den stat från vilken de får sin pension.
Tillhandahållande av tillräckliga resurser, för dig själv och dina familjemedlemmar, för att inte bli en börda för det spanska socialbidraget under din vistelseperiod”
Från offentlig sida.

Tack Leffeboy för ditt förtroende.
Gunnar

2024-02-25 13:51:14
Det blev fel i mitt svar ang. kalenderår för residencia, även om det är kalenderår som gäller för att anses skattepliktig i Spanien ('tax resident').

Det europeiska sjukvårdskortet är inte en heltäckande sjukförsäkring. Jag kan inte yttra mig om huruvida det trots detta accepteras på vissa orter som t ex Almunecar. Där jag bor räcker det definitivt inte.

En följdfråga blir då: varför ska någon ansöka om S1 blanketten om det europeiska sjukvårdskortet ger samma förmåner?
RM

2024-02-25 14:05:34
RM,
S1 skall du ha från Sverige om du skall skrivas in i spanska motsvarigheten till Försäkringskassan. Alltså du flyttar ut från Sverige. Om du däremot är kortare tid än halva året och inte flyttar från Sverige är du fortfarande turist och har ditt EU-kort. Du har, eftersom du är längre tid än tre månader i följd, registrerat din uppehållsrätt men är inte att betraktas som residencia fiscal (skattskyldig).
Om inte spanska lagtexten gäller i Almunecar är det märkligt.
Gunnar