Hur kom det sig att du blev silversmed?
– Min far Francisco Angulo Servián är känd för sitt silversmide i hela Andalusien. Det finns en lång tradition av silversmide och konsthantverk i släkten Angulo. Jag började hjälpa till i min fars verkstad redan som tonåring. Senare utbildade jag mig till psykolog, men efter några år inom yrket valde jag att gå i min fars fotspår och satsa på en framtid som silversmed. I dag är det huvudsakligen min far som gör ritningarna och jag som tillsammans med mina medhjälpare utför själva hantverket.

Vad är kännetecknande för det spanska silversmidet?
– Det som kännetecknar det spanska silversmidet är platereskstilen, en dekorationsstil med många yttäckande ornament, till exempel i form av växter. Grundformerna härstammar från den italienska ungrenässansen. Sedan har den överlagrats med sengotiska och moriska stilelement. Typiska exempel på platereskstilen är katedralen i Granada som började byggas år 1523. Dagens silversmide har också stildrag som är typiska för barocken.

Vad fick dig att välja Fuengirola?
–Familjen köpte en liten butik vid strandpromenaden i Fuengirola i mitten på 80-talet. Tanken var från början att vi skulle sälja prydnadsföremål till turisterna. Men jag hade större ambitioner än så och ägnade därför mycket tid åt att ciselera i en liten verkstad innanför butiken. I början, när jag ännu var okänd, arbetade jag åt en man som inte själv var silversmed, däremot en skicklig affärsman. Han skaffade kunderna medan jag utförde själva hantverket bakom ridån. Så småningom fick jag egna kunder och i dag har jag en stor och trogen kundkrets.

Var det du som tog initiativ till kursen?
–Nej, jag blev uppringd av ett utbildningsföretag i Malaga som undrade om jag ville åta mig att undervisa en grupp elever i silversmide. Kursen var en arbetsmarknadsåtgärd som finansierades av Junta de Andalucía, där man är mån om att bevara detta konsthantverk. Kursen pågick under sex månader i fjol. Jag väntar nu på klartecken för en fortsättningskurs i höst. När jag läste till psykolog ingick ämnet pedagogik i utbildningen och det är kunskaper som jag har haft stor nytta av i min roll som lärare. Det är ont om utbildningar av det här slaget i Spanien. Jag får ofta förfrågningar ­ ibland via mejl ändå från Latinamerika ­ om var och hur man kan lära sig att ciselera.

Hur lång tid tar det att bli silversmed?
– Jag brukar ständigt poängtera för mina elever att det tar många år att lära sig det här yrket. Minst fem år får man räkna med. Det är ett yrke som passar den som ständigt söker nya utmaningar. Själv har jag 15 års erfarenhet men jag är fortfarande inte fullärd. Frågan är om man någonsin blir det. Det finns en enorm variation när det gäller typen av föremål och deras struktur.
– De första åren i min faders verkstad fick jag ägna mig åt att löda och montera. Så småningom fick jag lära mig att ciselera. Med ciselering menas att man med punsar eller hammare modellerar eller gör linjer i ett föremål.

Vilka är företagets största kunder?
– Katolska kyrkan är utan tvekan den största kunden. Många av de föremål som vi har tillverkat eller restaurerat finns i kyrkorna, främst i Andalusien men även i Murcia och Extremadura. Högsäsongen infaller strax inför påsken som är en viktig högtid i den katolska kyrkan i Spanien. Då får vi jobba dygnet om för att hinna med alla beställningar. Vi anlitas av katolska ordnar som vill att vi tillverkar eller restaurerar de föremål som används i påskprocessioner, till exempel tronerna i silver. Under resten av kyrkoåret är det ljusstakar, amforor, nattvardsbägare och liknande föremål som ska restaureras. De föremål som tillverkas efter min fars ritningar kan antingen göras som enstaka föremål eller ­ vid större beställningar ­ i form av serietillverkning.

Ägnar du dig endast åt det som i Spanien kallas religiöst silversmide?
– Det är det jag har specialiserat mig på, eftersom det är där som efterfrågan är störst. Men jag har även andra kunder ­ i första hand utländska kunder i Marbella ­ som låter restaurera föremål som de har köpt begagnade eller tagit med sig från sina hemländer. Det kan röra sig om restaurering av ljuskronor eller bestick som ska försilvras igen. Vi tillverkar även minnestavlor och namnskyltar i silver eller mässing till enskilda och företag.

Vilka material och vilken teknik används?
– Vi använder oss av ädelmetallen silver, oädla metaller som koppar samt mässing och alpacka som är legeringar. Tekniken är i stort sett den samma, även om varje metall har sina egenheter som kräver speciella bearbetningsmetoder. Ritningen av det föremål som ska tillverkas är det som ligger till grund för mitt arbete. Det är en fördel om den som ritar själv är silversmed, för då kan ritningen anpassas till de särskilda förutsättningar som gäller ciseleringen.

Vilka framtidsplaner har du för ditt företag?
– Jag har precis som många företagare planer på att expandera! I dag har jag ett par medhjälpare i min verkstad, men jag skulle behöva anställa fler för att kunna möta den stora efterfrågan på marknaden. Det är ont om skickliga silversmeder i dag och det är därför jag tackade ja till erbjudandet att utbilda fler.

Den som är intresserad av att läsa mer om silversmidet kan gå in på familjen Angulos hemsida http://www.talleres-angulo.com

Text & foto: May-Brit Hoelstad