Spanien har sedan flera år ett allvarligt problem när det gäller arbetsförhållanden för säsongsarbetarna på frukt- och grönsaksodlingarna. I sommar har bristen på rättigheter och anständiga bostäder resulterat i 34 smitthärdar och 700 smittade i Covid-19. Flera departement och myndighetsråd arbetar för att garantera säkerheten för säsongsarbetarna, men än så länge finns inget konkret på bordet. Ombudsmannen kräver att de beklagliga villkoren korrigeras med omedelbar verkan. Det skriver tidningen El Diario.

I flera områden i Lérida och Aragonien, där smitthärdarna nu snarare förvandlats till en samhällsspridning, har utbrotten startat bland säsongsarbetarna. På nationell nivå ligger de bakom samma andel som de uppkomna på fester och familjesammankomster. För att genomföra frukt- och grönsaksskörden, som pågår praktiskt taget året runt beroende på område, behövs mellan 100 000 och 150 000 gästarbetare. De flesta kommer enligt försäkringskassan från Rumänien och Marocko. Pere Godoy, chef för den epidemiologiska övervakningen i Lérida, berättar för El Diario att bara i juni kom det 30 000 säsongsarbetare till provinsen.

Smittrisken finns på alla arbetsplatser. Men här är det å ena sidan tal om ett fysiskt ansträngande arbete, mitt i sommaren och ofta med arbetspass på upp till tolv timmar per dag. Det är omöjligt att bära munskydd i varje ögonblick och den fysiska kontakten mellan arbetarna är nästintill oundviklig. Dessutom utgör transporten och bostäderna, som arbetsgivarna ofta står för på tveksamma premisser, ytterligare smittorisker.

På grund av den tillfälliga karaktären är bostäderna som regel bristfälliga och många personer trängs på en liten yta. I Albalate de Cinca i Aragonien rapporterades om en smitthärd som omfattade 28 personer, som bodde på ett lager omgjort till bostad.

Smittskyddsläkaren Fernando Simón har vid mer än ett tillfälle nämnt att säsongsarbetarnas dåliga förhållanden utgör en smittorisk. Alla är överens om att något måste göras. Ombudsmannen har ställt krav på myndigheter, jordbruksföretag och organisationer att de måste presentera en samordnad och brådskande lösning som kan garantera de arbetsrättsliga villkoren, liksom anständiga bostäder för säsongsarbetarna.

I planen för hur man ska bemöta smitthärdarna som hälsovårdsdepartementet antagit tillsammans med regionalmyndigheterna finns inget specifikt avsnitt gällande säsongsarbetarna, även om de berörs indirekt av flera. I avsnittet gällande personer i utsatta situationer står exempelvis att alla människor garanteras tillräckliga utrymmen för isolering eller karantänåtgärder, när bostäder ej uppfyller de nödvändiga villkoren. Samt att myndigheterna ska ta itu med de sociala faktorerna som är avgörande för att stoppa smitthärdarna.

Angående arbetsvillkoren är det mest relevanta att arbetsinspektionen har befogenhet att övervaka och ingripa om gällande säkerhetsföreskrifter ej följs av företagen. Allmänheten uppmanas att anmäla oegentligheter.

Hittills har uppföljningen lämnat en hel del att önska. Enligt arbetsdepartementet hade det programmerats 43 inspektioner i Huesca sedan säsongen inleddes i början av april, 16 genomfördes. I Lérida var 19 inspektioner planerade, endast en verkställdes. Pere Godoy har föreslagit som en åtgärd att produktionen, åtminstone tillfälligt, minskas för att minska antalet arbetare.