På sin hemsida betonar Transportstyrelsen att om man bor utomlands under större delen av året och äger ett svenskregistrerat fordon, så ska fordonet registreras och besiktas i det land där det befinner sig. Fram tills nu hade en frivillig besiktning i Spanien accepterats, men inte som en godkänd besiktning utan enbart för att få flytta fram inställesedatumet i Sverige.

Nu godtas spansk bilbesiktning inte alls.
”Vi har utrett om det är möjligt att likställa en besiktning i annat EU-land med en besiktning genomförd i Sverige. Slutsatsen är att en periodisk besiktning utförd i ett EU-land inte kan likställas med en besiktning gjord i Sverige”, skriver Transportstyrelsen bland annat i ett pressmeddelande.

Det har vidare cirkulerat uppgifter om att Svensk bilbesiktning skulle erbjuda revision av svenskregistrerade fordon under hösten på Costa Blanca. Detta dementeras dock.
– Vi har ingen verksamhet i Spanien så de påståendena stämmer inte, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Mer information: https://transportstyrelsen.se