Borgmästaren José Alberto Armijo hyser förhoppningar om att arbetet ska återupptas inom kort, efter att de statliga myndigheterna godkänt en viktig justering av de ursprungliga planerna. Det har visat sig att grundläggande delar av infrastrukturen ej togs i beräkning när bygget antogs från början. Ytterligare byråkratiska hinder i dagsläget är en ny miljörapport som måste presenteras.

Projektet är redan mer än tre år försenat, men uppges vara klart till 90 procent. När det väl står färdigt kommer reningsverket ha en kapacitet att filtrera 25 000 kubikmeter avloppsvatten om dagen, vilket är tillräckligt för att klara av en befolkning på upp till 125 000 personer. Anläggningen kommer även att kunna rena vatten så att det kan brukas för bevattning.