Det kontroversiella kravet infördes av den dåvarande PP-regeringen 2013, när den ekonomiska krisen var som värst i Spanien. Syftet var att motverka skattefiffel och öka de statliga intäkterna. Sedan dess måste alla som har mer än 50 000 euro i tillgångar i utlandet och som skattar i Spanien årligen redovisa genom formulär 720.

Det EU-kommissionen främst reagerar mot är den straffskatt som befinns oproportionerlig och som kan uppgå till 150 procent av den ordinarie skattesatsen. Omkring 5 000 personer har belagts med straffskatt sedan reformen genomfördes och flera ärenden har slutat i domstol. Det gäller bland annat en man i Granada som redovisade tillgångar i Schweiz på totalt 340 000 euro och som ålades att betala 442 000 euro i straffskatt.

En annan åtgärd som har koppling till deklarationsplikten och som infördes vid samma tid i Spanien var skatteamnestin 2012, som sedan tidigare förklarats olaglig av EU-domstolen.