Överproduktionen som måste kasseras motsvarar 27 procent av den förväntade produktionen denna säsong. De ekonomiska förlusterna beräknas till cirka 120 miljoner euro. Odlarna skyller överproduktionen på oreglerad import av citroner från länder som Turkiet, Egypten, Argentina och Sydafrika. Samtidigt pekar inhemska kritiker på en allt för stor ökning av odlingsarealer de senaste åren som en bidragande faktor till problemet. Det skriver tidningen El País.

En lösning som presenterats av den egna citronsektorn är att minska odlingsarealerna för att balansera utbud och efterfrågan. Dessutom förespråkar odlarna ett regenerativt jordbruk och att erhålla koldioxidkrediter genom att förvalta citronodlingar som skogar.

Spanien producerar tre fjärdedelar av alla citroner som konsumeras inom EU. Den ledande marknadsställningen har dock lett till en överproduktion som måste angripas inför kommande skördar.