Avgången skedde efter att tidningen El País återgivit inspelningar från flera olika konferenser, där Vidal själv uppger att de katalanska separatisterna bland annat kommit över skatteregistret, för att bruka det politiskt. Han säger ironiskt att det visserligen är olagligt men att de spanska myndigheterna knappast väntades lämna över registret frivilligt.

ERC är koalitionspartner i den katalanska regionalregeringen och delaktig i försöken att utlysa ett självständigt Katalonien. Vidal är själv domare och blev avstängd från sin tjänst, efter att han deltagit i utformningen av en katalansk grundlag.

Förutom det påstådda databrottet uppger Vidal att regionalmyndigheterna låtit granska de omkring 900 domare som är verksamma i Katalonien. Endast en tredjedel av dessa bedöms som ”välvilligt inställda” till självständighetsprocessen och som sådana skulle de vara de enda som får förbli i sin tjänst efter en planerad självständighetsförklaring.

Efter att Vidals egna ord återgivits har senatsledamoten valt att avgå, för att inte ligga sitt parti till last. Han förnekar samtidigt de brott som han själv uppgivit att regionalregeringen begått. Talesmän för regionalstyret tar också avstånd från de påstådda brotten.

Justitieministern Rafael Catalá säger att det finns tillräckliga indicier för att inleda en utredning. Ansvaret för den eventuella processen ligger dock hos den katalanska statsåklagaren.