Nyheten är att det är det första flygplanet som tar mark på den skandalomsusade flygplatsen på åtta år.

Ombord på planet fanns endast två besättningsmän, men planet hälsades välkommet av en vattenkaskad från brandkåren och en rad regionala myndighetspersoner. Fyra år efter att flygplatsen köpts på exekutiv auktion för 53,3 miljoner euro har den äntligen fått nytt trafiktillstånd.

Flygplatsen i Ciudad Real ses som paradexemplet på vettlösa infrastruktursatsningar som gjordes av lokala och regionala myndigheter under den ekonomiska boomen i början på 2000-talet. Det första flygplanet anlände paradoxalt nog från flygplatsen i Castellón, som också varit enormt skandalomsusad.