Flera demonstrationer hölls 15 februari i samhällen som Ermua, Elgeta och Eibar mot den bristfälliga informationen från myndigheterna. Medan det regionala hälsovårdsrådet intygar att det ej föreligger en överhängande fara för folkhälsan har det planerade mötet i La Liga mellan Eibar och Real Sociedad skjutits upp. Motiveringen är den dåliga luften, där förekomsten av vissa skadliga ämnen är upp till 50 gånger så höga som normalt.

Jordskrevet inträffade efter intensiva regn, ovanför samhället Zaldíbar (Vizcaya). Mer än ett halv miljon ton rester kom i rörelse och begravde bland annat motorvägen AP-8, mellan Bilbao och San Sebastián. Två arbetare från tippen saknas och befaras ha begravts under jordmassorna.

Ett stort räddningspådrag arbetade de första timmarna oskyddade, tills det bekräftades att det fanns tonvis med asbest bland resterna. Först när ordentliga skyddsdräkter införskaffades återupptogs arbetet, utan att de saknade arbetarna ännu kunnat återfinnas.

Företaget som driver tippen har varit föremål för flera anmärkningar och riskerar att ställas till svars för miljöbrott.