Konsumentföreningen Facua uppger att den under larmsituationen mottagit fem gånger så många konsultationer som normalt. När det gäller antalet reklamationer är dessa 46 procent fler än normalt och mer än hälften riktas mot företag inom turistbranschen.

Normalt toppar banksektorn antalet reklamationer, men mer än hälften av de 3 678 ärenden som Facua behandlat under larmsituationen omfattar resebyråer, hotell och inte minst flygbolag. Reklamationerna handlar huvudsakligen om uteblivna återbetalningar, efter att tjänsterna uteblivit på grund av coronakrisen.