Beslutet har fattats av det socialistiska regionalstyret och kan vara upp till en månad, men ska omprövas veckovis. Åtgärden vidtas samtidigt som Aragonien registrerat den högsta dygnssiffran av antalet nya Covid-fall sedan pandemin startade, med 900 personar.

Ett flertal nyckelsiffror i regionen är oroväckande. Smittfrekvensen är uppe i 586 fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Än värre är dock att andelen Covid-patienter på intensivvårdsavdelningarna är uppe i hela 40 procent. Dessutom har Aragonien en frekvens på 20 procent positiva fall av alla tester, vilket är skyhögt över den rekommenderade maxgränsen på fem procent.