Det är hälsovårdsdepartementet som prickas i en rapport för att ignorera ett otal ansökningar om klargöranden från CTBG, som är det statliga råd som ska garantera offentlighet och insyn. Av 17 granskade fall sedan pandemin startade befinns hälsovårdsdepartementet helt ha struntat i att svara på 15 av ärendena. Det rör sig om förfrågningar på allt från med vem och när de ansvariga för krishanteringen samlats till hur vårdmaterial införskaffats.

I ett av fallen ska hälsovårdsdepartementet ha svarat CTBG genom att endast skicka en länk som visade sig sakna relation med det frågan gällde.