Hittills var det känt att vaccineringsprogrammet nu sker i ålderskategorier med äldre än 80 år i första hand, vilket ska följas av äldre än 70 år och därefter äldre än 60 år. Samtidigt tillämpas dock vaccinet från AstraZeneca hos personer yngre än 55 år och i första hand bland grundläggande yrkeskategorier som lärare.

Den främsta nyheten är att det beslutats att de personer under 55 år som genomgått sjukdomen och erhållit naturligt immunitet ska vaccineras först sex månader senare och med en enda spruta. Detta då de befinns ha erhållit så stor resistens att det ej krävs mer.