Det var den 18 december som fartyget Karim Allah lämnade hamnen i Cartagena, Murcia. Lasten, som bestod av 895 nötkreatur, skulle säljas till Turkiet. När det anlände hamnen i Iskenderun vägrade dock de turkiska myndigheterna att ta emot boskapen. De menade att dokumentationen brast i att garantera att nötkreaturen var fria från sjukdomen blåtunga. Det skriver tidningen El País.

Enligt de spanska myndigheterna följde de nödvändiga certifikaten med lasten, framför allt då ursprunget var Aragonien, som är ett område fritt från blåtunga. Ett utbrott av blåtunga hade dock registrerats i Huesca i Aragonien i november, vilket väckte oro hos de turkiska myndigheterna som avvisade köpet. Detta trots att korna kom från Zaragoza och Teruel. Detta var dock inte specificerat i dokumentationen.

Fartyget lämnade Turkiet 31 december utan att några tester hade utförts på djuren. Kaptenen fick order om att bege sig till Libyen för att försöka sälja lasten där istället, något som även det gick i stöpet. Orsaken uppges vara att det i Tripoli gjordes antikroppstester på korna, på vilka några av djuren testades positivt. Det förklaras av de spanska myndigheterna med att de var vaccinerade mot blåtunga.

Efter denna odyssé återvände fartget slutligen till Cartagena 22 februari. Men mardrömmen var inte över ännu. Korna var nämligen inte längre välkomna in i Spanien, då det betraktas som likvärdigt med att de importeras från Libyen. Import av levande djur från Libyen är förbjudet enligt EU, på grund av förekomsten av mul- och klövsjuka i det afrikanska landet. Jordbruksdepartementet har därför givit order om att djuren ska avlivas, en order som trots protester nu har godkänts av Högsta Domstolen i Madrid.