I dagsläget är den dominerande varianten av Covid-19 i Andalusien den så kallade brittiska mutationen. Totalt uppges fem olika virusvarianter ha registrerats i regionen. Enligt experterna är det normalt att viruset muterar och vaccinen ska kunna omprogrammeras inom en till två månader vid behov, för att möta de nya varianterna. Det skriver tidningen Diario Sur.

Rädslan just nu är för om den senast upptäckta varianten är än mer smittsam, vilket kan påskynda utvecklingen av en fjärde våg. Smittfrekvensen är redan sakta men säkert på väg uppåt i regionen. Något som i sin tur även ökar sjukhusbeläggningen, trycket på intensivvården och slutligen antalet döda. Morenos förhoppning är dock att den fjärde vågen ska drabba regionen i lägre utsträckning än den tredje. Detta tack vare gällande restriktioner och att 1,4 miljoner personer nu har mottagit minst en vaccindos.

Regionalpresidenten uppmanar vidare befolkningen att undvika onödiga risker och att ha tålamod. Han poängterar att det återstår minst sex till åtta komplicerade veckor innan andelen vaccinerade överstiger 50 procent av befolkningen.