Det handlar om en ökning av den nuvarande leveranstakten från Pfizer med 59 procent, vilket kommer möjliggöra att än fler personer vaccineras dagligen. Pfizer är det preparat som i särklass flest spanjorer erhållit hittills, för att immuniseras mot Covid-19.

Enligt Pedro Sánchez bidrar det nya leveranslöftet till att stärka planerna på att ha vaccinerat 70 procent av befolkningen till mitten av augusti. I dagarna beslutades vidare att preparatet från Janssen, som endast kräver en dos, även ska brukas för åldersspannet 50-59 år. Dessutom har ett flertal autonoma regioner annonserat att de i juni kommer att börja vaccinera personer mellan 40 och 49 år.