Fenvalarna kommer till Medelhavet från Atlanten via Gibraltar sund, mellan december och januari och tar sig upp till den katalanska kusten. Där stannar de till någon gång mellan mars och maj på mellan 100 och 200 meters djup och livnär sig framför allt på krill. I juni, när maten är slut, inleder de sin migration till Atlanten i jakt på föda. I år har det registrerats ovanligt många valar, hela 222 stycken, vilket är dubbelt så många som normalt under denna period.

Fenvalarna är världens näst största djurart, nära släkt med blåvalarna och de kan bli upp till 24 meter långa. De förflyttar sig just nu från Medelhavet ut i Atlanten och har i vissa fall simmat mycket nära kustbandet. Bland annat sågs flera exemplar passera förbi Cabo de Palos i Murcia, i början på juli.

Experter uppmanar betraktare att lämna dem i fred. Det går bra att studera dem på avstånd från land, men på senare tid har det även förekommit videos på sociala medier där båtar kommit så nära som 60 meter. Det är förbjudet enligt lag. Valarnas naturliga rutter kan störas om de förföljs. Ett annat problem är att de följer samma rutter som många av de stora fartygen och det uppges vara vanligt med kollisioner.