Det regionala expertrådet har i sitt ordinarie veckomöte 26 januari avtalat att ansöka om en förlängning av det påbud som till en början går ut 31 januari. Det handlar om krav på vaccinationsbevis, max 72 timmar gammalt PCR-test eller 48 timmar gammalt antigentest för att få tillträde till barer, restauranger och nattklubbar inomhus, liksom för att få besöka personer på sjukhus eller vårdhem. Sista ordet har liksom tidigare den andalusiska regionaldomstolen.

Det andalusiska hälsovårdsrådet Jesús Aguirre konstaterar att tendensen i regionen är en klar stabilisering av smittsituationen och en nedgång av beläggningen på vården, speciellt på intensiven. Detta, samt det faktum att i princip 90 procent av befolkningen i Andalusien är fullt vaccinerad, gör samtidigt att Junta de Andalucía fortsatt avstår från att tillämpa de restriktioner som normalt ska gälla i sjukvårdsområden i nivå 1 och 2.