Domstolens femte avdelning förkastade i januari anmälningarna från bland annat Vox, Partido Popular och Ciudadanos, med tre röster mot två. Motiveringen, som bland annat försvarades av statsadvokaten, var att de inte var behöriga att ifrågasätta en benådning, som är ett beslut som enbart kan fattas av regeringen.

Efter att några av domarna i sektionen ersatts har en ny omröstning i frågan hållits och denna gång har resultatet varit tre röster mot två för en prövning av ärendet. Detta innebär att Högsta domstolen kommer att granska om regeringen kan ha överskridit sina befogenheter, även om det fortfarande kan sluta med att anmälan från de tre högerpartierna åter förkastas.