Hälsovårdsministern Carolina Darias väckte 16 juni stor debatt, efter att hon i en tv-intervju uppgivit att samtliga invånare i Spanien kommer att erbjudas en andra booster-spruta, alltså totalt en fjärde vaccininjektion, troligtvis till hösten. Uttalandet gjordes trots att det som hittills avtalats med de olika autonoma vårdmyndigheterna är att den fjärde sprutan endast ska tilldelas äldre än 80 år.

Det finns inget beslut om en allmän vaccinering med en fjärde spruta och många forskare hävdar att det inte heller finns vetenskapliga bevis för dess effektivitet. Tvärtom menar experter som konsulterats av tidningen El Diario att den tredje sprutan uppnått den effekt som eftersträvades, nämligen att antalet allvarliga fall av Covid-19 reducerats till ett minimum.

Då Darias uttalande gav sken av att beslutet om en fjärde spruta i princip redan fattats har källor inom hälsovårdsdepartementet tvingats dementera uppgiften och betona att det i dagsläget endast är aktuellt för äldre än 80 år.